Nyheter

Bellona vil ha sertifisert regnskogtømmer

Publiseringsdato: 17. juni, 2002

Skrevet av: Olaf Brastad

Bellona mener at kjøp av tømmer fra regnskogsområder ikke er forsvarlig med mindre det foreligger sertifisering fra Forest Stewardship Counsil. Bellonas krav til Skeidar er krystallklart: Dersom tømmeret ikke er sertifisert innen utgangen av året, må Skeidar finne seg en ny leverandør.

Skeidar forhandler tropiske hagemøbler i tresortene teak og meranti. Alle teakmøblene er sertifisert etter Forest Stewardship Councils (FSC) kriterier for bærekraftig skog, mens merantimøblene per dags dato ikke er FSC-sertifisert. Trevirke er tatt ut i naturskog i Sentral-Kalimantan, og produsert på Borneo (Indonesia). 
 
FSC-sertifisering innebærer en troverdig og uavhengig kontroll med at hogsten foregår innenfor akseptable miljømessige grenser. Alle miljøer, inkludert Regnskogsfondet og Bellona, betrakter FSC-sertifisering som det beste virkemiddelet for en forsvarlig skogforvaltning.

Nedhogging av regnskogene har lenge vært gjenstand for kraftig kritikk fra det internasjonale samfunn. Regnskogen karakteriseres som en av de rikeste naturtypene i verden, med et mangfold forskjellige plante- og dyrearter. På verdensbasis dekker skog en stadig mindre del av landoverflaten, og det er de tropiske skoger som rammes hardest.

I Norge har det de siste årene vært en økende fokus på trevirke fra tropiske skoger, ikke minst gjennom Regnskogfondets kampanje mot kjøp og salg av hagemøbler fra tropisk trevirke som ikke er tatt ut på en bærekraftig måte. Det er et mål også for Bellona at alt uttak av tømmer skal være FSC-sertifisert.

Samarbeid
Bellona har inngått en samarbeidsavtale med møbelkjeden Skeidar, og har i den forbindelse sett konkret på leverandøren av denne typen tømmer På bakgrunn av dette har Bellona nå stilt et absolutt krav om FSC-sertifisering av Skeidars leverandører.

En FSC-sertifisering er kostbar og tidkrevende, og Bellona har lagt vekt på at Skeidars betingelser om sertifisering gir produsenten mulighet til en snarlig FSC-godkjenning. Uten denne avtalen mellom Skeidar og tømmerprodusenten ville vi ikke hatt noen garanti for at denne konkrete skogsdriften ville blitt sertifisert overhodet.

Bellona har gjennom besøk hos bedriften og oppfølging av sertifiserings-dokumentasjonen forsikret seg om at arbeidet faktisk finner sted, og at framdriften har vært akseptabel. Like fullt ser vi nå at prosessen trekker ut i tid, og krever at Skeidar legger press på leverandøren når innkjøpsavtalen skal reforhandles til høsten.