Nyheter

Miljøpatruljen seiler nå!

Publiseringsdato: 1. mai, 2010

Årets sikreste vårtegn: S/Y Kallinika, Bellonas miljøpatrulje, kaster nå loss i Oslo og legger ut på tokt.

Bellonas miljøpatrulje har seilt langs kysten i mange år. Både lokale og globale miljøutfordringer er i fokus, men lokale og konkrete problemer er viktigst. Vi skal besøke en rekke tettsteder, små byer og store byer. Vi vil snakke med og til folk flest.

Andre uken i mai vil Miljøpatruljen legge til kai i Trondheim. Der arrangerer vi møter og aktiviteter, og Bellona stiller med egen stand ved torget. Fiskeoppdrett, opprydding i havneområder og energieffektivisering er aktuelle temaer. Etter Trondheim går turen til Lofoten.
 
Oljevernberedskap blir et av årets hovedfokus. Flere ulykker og hendelser de siste årene har vist store svakheter i den norske kystberedskapen. Regjeringen mener fortsatt at vi ”har en tilfredsstillende beredskap langs hele kysten”. Likevel har det tatt hele 15 timer før slepebåter har vært på plass ved ulykker. I tillegg fungerer ikke oljelensene tilfredsstillende når bølgene blir over tre meter høye – noe de ofte er langs norskekysten. Telemarkskysten, som ble tilgriset av ”Full City” etter havariet i fjor, er fortsatt forurenset. Hvor kommer neste katastrofe? Det er mer et spørsmål om når, enn om, det skjer.
 
Foruten oljevernberedskap, vil Miljøpatruljen i år fokusere spesielt på fiskeoppdrett, kampen mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja samt forurenset sjøbunn i havner og fjorder. Vi skal også undersøke og skape oppmerksomhet rundt annen industri som opererer langs kysten – som tankanlegg, gruvedrift og opphugging av gamle oljeplattformer.
 
I år som i fjor skal vi til Lofoten med Miljøpatruljen. Bellona sier klart nei til oljeutvinning i de sårbare havområdene i et av verdens mest unike naturområder. De viktigste miljø- og naturmyndighetene har alle frarådet olje- og gassvirksomhet i området. Det pågår en intens politisk debatt både i og utenfor Regjeringen om hva som skal skje, og i år skal forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene rundt Lofoten revideres. Derfor blir 2010 skjebnesvangert for Lofotens, Vesterålens og Senjas framtid.

For Bellona er det viktig å være tilstede der sakene oppstår. Det gir oss troverdighet og bedre kunnskap. Vi vil møte lokale organisasjoner, bedriftsledere og politikere underveis. I tillegg kommer våre egne Bellona aktiviteter. Vi kommer til å invitere lokale medier, og skape oppmerksomhet om konkrete saker.
 
Vi holder deg oppdatert om hvor vi er til enhver tid og hvilke planer vi har for de neste dagene både her på bellona.no, Facebook og Twitter. Følg med! Vi vil svært gjerne ha besøk av deg når vi legger til kai!

Mvh Bellonas miljøpatrulje