Nyheter

Nytt Alna-utslipp: Alvorlig at det ikke ble varslet

Publiseringsdato: 2. november, 2018

Bellona ser alvorlig på at utslippet av 5000 liter lastebildiesel fra Brings anlegg på Alfaset i Oslo, kunne skje uten at nødetatene ble varslet.

Bellona har fått vite at dette dreier seg om et anlegg til fylling av diesel på lastebiler, og at det oppstod en alvorlig skade på dieseltanken da den ble fylt opp. Det skjedde etter det vi får opplyst, siste gang tidlig på ettermiddagen torsdag 1. november.

Etter det som blir oppgitt å være menneskelig svikt ved fylling av tanken, skal lokket ha blitt blåst av. Det fremstår for oss som merkelig at dette ikke skulle ha blitt oppdaget, eller ha utløst nødvendige alarmsystemer. Bellona legger til grunn at den videre etterforskningen vil avklare hendelsesforløpet og ansvarsforholdene.

Det var like etter klokken 19 at Brann- og redningsetaten ble varslet. Det skjedde først etter at tilfeldige personer merket sterk diesellukt ved Alnaelva. Det kom aldri varsel fra Bring eller leverandøren Circle K, så langt vi har kunnet bringe på det rene.

Bellona vil samtidig rose nødetatene i Oslo som denne gangen responderte svært raskt da bekymringsmeldingene kom inn.

Dette er nå en pågående politisak, og Bellona forventer at det gjøres en grundig etterforskning.