Nyheter

Oljeboring verre enn overfiske

Publiseringsdato: 11. august, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Aktiviteten til oljeselskapene skaper stor bekymring blant havforskerne. Ikke minst er de kritiske til den pågående leteboringen i Barentshavet. -- Fremmedstoffer som slippes ut i havet kan ta knekken på hele økosystem, sier Åsmund Bjordal fra Havforskningsinstituttet.

– Det stilles veldig strenge krav til fiskerinæringen når det gjelder å være føre var. Det ser ikke ut til at de samme prinsippene gjøres gjeldende for oljeindustrien, sier Åsmund Bjordal, forskningsdirektør ved Senter for marine ressurser på Havforskningsinstituttet til Bergens Tidene 11.08.2000.

Barentshavet og Norskehavet er blant de reneste havområdene i verden. Fremtiden til norske fiskerier er avhengig av at farvannene forblir lite forurenset, understreker Bjordal. Aktiviteten til oljeselskapene, pluss utslippene fra industri og landbruk, skaper stor bekymring blant havforskerne. De frykter økte forekomster av PCB og tungmetaller i oppvekstområdene til torsk, sild, lodde og makrell. Ikke minst er de kritiske til den pågående leteboringen i Barentshavet.

Samtidig vet man lite og ingenting om hvordan oljeboring påvirker livet i havet. Norge mangler kunnskap om artene som lever på havbunnen. Det er disse som i første omgang blir berørt av aktivitetene til petroleumsindustrien, påpeker havforskerne. Fremdeles mener havforskerne at presset på en del av de viktigste fiskeslagene er for høyt. Men bestandene ødelegges ikke av at det fiskes for hardt. Det er fremtiden til fiskerne som er truet, når fiskestimene blir så små at det ikke går an å drive lønnsomt fiske på dem lenger.