Nyheter

Røst-boring utsatt

Publiseringsdato: 29. august, 2001

Skrevet av: Cato Buch

Leteboringen til Hydro like utenfor Røst er utsatt på ubestemt tid. --Vi vant første runde, men vi gir oss ikke før alle tanker om oljevirksomhet i disse sårbare områdene er gravlagt, sier en kampklar Frederic Hauge.

1 – 0 til Bellona:

På en fiskerikonferanse i Oslo i dag opplyste fiskeriminister Otto Gregussen at Bellonas klage på SFTs vedtak om å gi Hydro utslippstillatelse i forbindelse med leteboringen får oppsettende virkning. Dette betyr at leteboringen utenfor Lofoten er utsatt på ubestemt tid.

–Det stilles veldig strenge krav til fiskerinæringen når det gjelder å være føre var. Det ser ikke ut til at de samme prinsippene gjøres gjeldende for oljeindustrien, uttalte Åsmund Bjordal fra Havforkningsinstituttet til Bergens Tidende i fjor.

Det er viktig at dette ikke blir en unnskyldning for Jens Stoltenberg til å unngå en slik pinlig debatt midt i valgkampen, men at fiskerihensynene settes foran oljehensynet. Dette området burde aldri vært åpnet for oljeleting, og ved å gi oppsettende virkning viser regjeringen at den – dersom den har viljen – kan stoppe denne galskapen.

Hold matfatet rent
Lofoten, Vesterålen og Vestfjorden er hovedgyteområdet for norsk arktisk torsk. Dette er den største torskestammen i verden, og beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at et oljeutslipp som rammer gyteområdene kan ødelegge store deler av en årsklasse torsk.

Senest i dag morges uttalte havforsker Lars Føyn til Dagbladet at det aldri burde vært akseptert oljevirksomhet i dette følsomme havområdet.

Oppsettende virkning
SFTs utslippstillatelse er datert 13. juli i år. Bellona påklagde vedtaket 6. august, og i dag ble det altså besluttet at klagen er gitt oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42.

Konkret innebærer beslutningen at Hydro ikke kan igangsette leteboringen før Miljøverndepartementet har realitetsbehandlet Bellonas klage på utslippstillatelsen. Dersom en legger departementets normale klagesaksbehandlingstid til grunn, vil det i alle fall kunne ta minst ett år før det endelige vedtaket foreligger. Om det også vil forholde seg slik i dette tilfellet gjenstår imidlertid å se. De underliggende motivene for å gi oppsettende virkning er foreløpig ikke kjent, men det vil neppe overraske noen dersom det skulle vise seg at det har noe med den pågående valgkampen å gjøre …