Nyheter

Hydros manglende miljøkontroll

Publiseringsdato: 5. november, 2001

I forbindelse med Statens forurensnings tilsyn (SFT) og Oljedirektoratets (OD) påpekninger av Hydros manglende kontroll over utslipp, manglende HMS-kontroll ber vi departementet gi klart signal om at Hydro ikke vil få tildelt nye lisenser i forbindelse med 17. runde før disse forhold er bedret.

 

Olje og energidep
Statsråd Einar Steensnæs

05/11-2001

Hydros manglende miljøkontroll

I forbindelse med Statens forurensnings tilsyn (SFT) og Oljedirektoratets (OD) påpekninger av Hydros manglende kontroll over utslipp, manglende HMS-kontroll ber vi departementet gi klart signal om at Hydro ikke vil få tildelt nye lisenser i forbindelse med 17. runde før disse forhold er bedret.

 

Ifølge SFT har Norsk Hydro dumpet kjemikalier uten tillatelser, brukt kjemikalier som ikke er tillatt, og ikke hatt tilstrekkelig kontroll over mengden av olje i produsert vann fra felt. SFT har funnet miljøbrudd på de Hydro- opererte feltene Varg, Snorre og Troll.

I tillegg har OD krevd at Hydro umiddelbart setter i gang tiltak for å hindre nye overtredelser.

Bellona ser svært alvorlig på at Hydro ikke har god nok kontroll og rutiner for å hindre utslipp. Med tanke på at disse påpekninger har pågått over en 5-årsperiode er det viktig at disse forhold straffes hardt.

Hydro har gitt signaler om at de vil gjennomgå alle sine offshore operasjoner innen 1. desember.

Det må gis et klart signal om at Hydro ikke får nye lisenser dersom denne revisjonen ikke er tilfredsstillende.

____________________
Frederic Hauge