Nyheter

Utsettelse for Naturkraft

Publiseringsdato: 31. oktober, 2002

Skrevet av: 10702

I sommer søkte Naturkraft AS om tre års utsettelse for igangsettelse av anleggene på Kollsnes og Kårstø, samt forlengelse av konsesjonsperioden.

Bellona kritisk
Ifølge den opprinnelige konsesjonen skulle de to anleggene vært i drift senest 30. oktober 2001, og konsesjonen utløpt 1. januar 2027. I juli 1999 fikk Naturkraft utsatt fristene med tre år til hhv. 30. oktober 2004 og 1. januar 2030. Med den innvilgede forlengelsen vil dermed driftsstart utsettes med til sammen seks år, dvs til 30. oktober 2007. Utløpstiden for konsesjonen vil bli 2033.

-Som følge av de stadige utsettelsene begynner utredninger og vurderinger som ble gjort i forbindelse med de opprinnelige konsesjonssøknadene å bli gamle. Det er slett ikke gitt at dette materialet gir et dekkende bilde av dagens virkelighet, sier juridisk rådgiver i Bellona Jon Gauslaa.

Unnfallenhet hos Regjeringen
De stadige utsettelsene i fristen for driftsstart og forlengelsen av konsesjonstiden, bidrar til å underbygge inntrykket av en regjering som ikke viser vilje og evne til å ta miljøspørsmål på alvor.

-I denne saken kunne Regjeringen vist handlekraft og forlangt ny konsesjonsbehandling. Isteden holder man fast på at det skal bygges tradisjonelle, forurensende gasskraftverk med betydelige utslipp av CO2 i lang tid fremover. Dette til overmål i en tid da fokus burde vært på forurensningsfrie alternativer, uttaler en opprørt Bellonaleder Frederic Hauge.