Nyheter

Lite visjonær gassmelding

Publiseringsdato: 6. august, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Den eneste virkelige nyheten i gassmeldingen som ble lagt fram i dag var at regjeringen ikke vil satse på gassrørledning, og at gassen i steden skal fraktes med skip.

– En lite visjonær stortingsmelding, sier leder for Bellonas energiavdeling, Marius Holm. Holm sier han hadde håpet på langt mer konkrete føringer både når det gjelder utformingen av et norsk-svensk pliktig sertifikatmarked og implementering av CO2-fri teknologi.

Få løfter
Stortingsmelding nr. 47 ”Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskreftteknologiar mv.” som olje- og energiminister Thorhild Widvey la fram i dag kom med overveiende kjent stoff og få konkrete løfter. At Regjeringen vil satse på å frakte naturgassen sjøveien var det eneste som ikke tidligere var kjent.

I pressemeldingen fra Olje- og Energidepartementet blir dette begrunnet med:

 

Regjeringen vil bruke mer naturgass innenlands. I Norge er markedene for naturgass små og spredt på mange steder. Derfor vil det oftest være naturlig å levere gassen med skip, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey…

– Heldigvis går ikke Regjeringen inn for å subsidiere rørledninger, men ved å frakte naturgass med skip og promotere økt innenlands bruk av denne legger man opp til å fortrenge fornybare energikilder, sier Holm. Han synes også det er utrolig at Regjeringen i Stortingsmeldingen overhodet ikke vurderer de negative miljøkonsekvensene ved bruk av naturgass. – Gass blir en viktig energikilde fremover, men for at dette skal skje uten økninger i utslippene av CO2, bør gassen brukes i store gasskraftverk med CO2-rensing. Spres gassen ut til det ganske land blir utslippene spredt på tusenvis av kilder, og rensing blir umulig, sier han.

Legger kun opp til forskning
Stortingsmeldingen er tredelt og omfatter; økt satsing på miljøvennlig gasskraftteknologi, utbygging av infrastruktur for gass, og et norsk-svensk pliktig sertifikatmarked for fornybar elektrisitet.

– Spesielt når det gjelder miljøvennlig gasskraftteknologi, altså gasskraftverk med CO2-håndtering, er det skuffende at Regjeringen kun legger opp til økt forskning. Dette får det hele til å fremstå tannløst. Bellona savner også statlige vurderinger av utbyggingen av en CO2-infrastruktur, og virkemidler for bruk av CO2 som trykkstøtte i petroleumssektoren, sier Holm. Han sier videre at forskning alene ikke bringer verden fremover. – Regjeringen er nødt til å ta offensive grep for å få CO2-deponering til å bli en realitet, mener han.

Bellona etterlyser en plan for utbygging av CO2-infrastruktur i Nordsjøen, tilsvarende Nasjonal transportplan for vei og jernbane.

Ikke noe om organiseringen av sertifikatmarkedet
Meldingen kommer ikke med forslag til hvordan et felles norsk-svensk pliktig sertifikatmarked for fornybar elektrisitet, såkalte grønne sertifikater, skal organiseres.

– Skuffende lite konkret, sier Holm. Han mener dette gjør at man sitter igjen med inntrykket av et uklart ambisjonsnivå når det gjelder et pliktig grønt sertifikatmarked.

– Regjeringen signaliserer at et slikt sertifikatmarked er noe som vil komme, men de har likevel ikke turt å ta reelle valg som kunne fått fart på prosessen, sier Holm.