Nyheter

Eirik Raude har lagt fra kai

Publiseringsdato: 12. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Borreriggen Eirik Raude la i kveld fra kai i Ølen. Bellona og Natur og Ungdom har vært i Ølen siden 18. oktober og følger med på riggens bevegelser. – Uaktuelt at riggen brukes i Barentshavet, sier Frederic Hauge.

Leteriggen ”Eirik Raude” har ligget til ved verftet WestCon i Ølen for å klargjøres til å lete etter olje i Barentshavet. Riggen skal først bore en brønn for Hydro på Trollfeltet før den går nordover til Barentshavet. Der skal den bore en brønn for Hydro og to for Statoil.

Bellona og Natur og Ungdom etablerte 18. oktober en protestcamp for å markere at leteriggen ”Eirik Raude” ikke må få lov til å bore etter olje i Barentshavet. Bellonas Miljøpatrulje med S/Y Kallinika har også hele tiden ligget til kai rett ved riggen . Både Bellona-leder Frederic Hauge og Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom, har vært på inspeksjon om bord på riggen.

Miljøcampen har fått mye støtte og bl.a. Hallgeir Langeland fra Sosialistisk Venstreparti har vært på besøk for å vise sin støtte og bekrefte sitt standpunkt mot oljeboring i nord.

–> Bellona og Natur og Ungdom mener at Eirik Raude ikke kan dra til Barentshavet uten at miljøkonsekvensene er ordentlig utredet. Protestcampen og Bellonas Miljøpatrulje sin tilstedeværelse er en del av det arbeidet miljøbevegelsen i flere tiår har gjort mot oljeboring i nord.

Går riggen til Barentshavet nå betyr dette at beslutningstakerne kun får 4-6 ukers (inkl. juleferien) behandlingstid.

– Hydro legger et helt uakseptabelt press på beslutningstakerne med denne oppførselen, sier Frederic Hauge.

Bellona og Natur og Ungdom har fulgt alle formelle prosesser for å stoppe leteboringen i Barentshavet, og har fortsatt med dette fra Ølen.

Det er ventet at flere miljøvernere kommer til Ølen i løpet av natta.