Nyheter

AP-minister utsetter leteboring

Publiseringsdato: 21. oktober, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) besluttet i går at Bellonas klage på Petroleumstilsynets (Ptil) vedtak om samtykke til leteboring på Goliat-feltet skal få oppsettende virkning. ASD slutter seg dermed til gårsdagens vedtak fra Miljøverndepartementet.

Bellona og Natur og Ungdom klaget i august i å Ptils vedtak om samtykke til leteboring av brønnene 7122/7-3, -4 og –5 på utvinningstillatelse 229 inn for Arbeids- og administrasjonsdepartmentet. Klagerne ba om at klagen ble gitt oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42 hvoretter underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ kan beslutte at ”vedtket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.”


Leteboringen skulle starte i oktober 2005, altså før ASD har behandlet klagen. For å sikre en reell klagebehandling gis Ptils vedtak om samtykke til leteboring oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42.