Nyheter

Natur og Ungdom og Bellona skuffet over miljøpinglene i SV

Publiseringsdato: 24. oktober, 2005

PRESSEMELDING: Miljøvernminister Helen Bjørnøy ga i dag tillatelse til en letebrønn på det kontroversielle Goliat-feltet i Barentshavet. Natur og Ungdom og Bellona er svært skuffet over at SV lar oljeselskapene bestemme tempoet i nordområdene og mener SV nå har mye å bevise oljesaken.

SV tillater oljeboring i Barentshavet:

– Goliat ligger i ett av de mest sårbare områdene i Barentshavet og er derfor et svært kontroversielt oljefelt. Det er oppsiktsvekkende at SV godtar videre oljeavktivitet i dette området, sier Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom.

Det italienske oljeselskapet Eni søkte i sommer om å bore tre brønner på Goliatfeltet i Barentshavet. Natur og Ungdom og Bellona klaget utslippstillatelsen inn for miljøvernministeren. Nå har Eni fått tillatelse til å sette igang boring på den ene brønnen.

– Vi er selvsagt misfornøyd med at tillatelsen til leteboring blir gitt, men konstaterer at tillatelsen presiserer at dette kun er for leting, og at Eni ikke kan forvente automatisk utslippstillatelse for eventuell oljeproduksjon. Dette betyr at Eni ikke kan forvente at det senere skal gis videre tillatelse til virksomhet på Goliat. Dersom Eni velger å bore nå, gjør de det på egen risiko, sier Frederic Hauge i Bellona.

Av søknaden går det fram at Eni planlegger tre ganger større utslipp enn de grensene som lå til grunn da Stortinget vedtok at letevirksomheten i Barentshavet kunne startes opp. Natur og Ungdom og Bellona er svært skuffet og overrasket over at Bjørnøy ikke har satt noen begrensninger for de planlagte utslippene under boringen.

– Når Bjørnøy tillater at 70 prosent av utslippene fra boringen går rett ut i sjøen bidrar hun til å uthule kravet som Stortinget har satt om null utslipp i Barentshavet, sier Frederic Hauge i Bellona. Tillatelsen synliggjør at teknologien ikke er godt nok enda, både med henhold til kjemikalier og håndtering av borekaks. Nå må miljøvernminister Helen Bjørnøy rydde opp i prosessene og sette foten ned, når hun i løpet av de nærmeste ukene får anledning til å sette seg ordentlig inn i problemstillingen, sier Frederic Hauge i Bellona.

Arbeidet med en forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet er satt igang. Regjeringen har varslet at de i behandlingen av denne planen vil ta stilling til hvilke områder som skal stenges for oljevirksomhet. Det er miljøvernminister Bjørnøy som har det overordnede ansvaret for forvaltningsplanen.

– Vi forventer at SV velger en mer miljøvennlig linje videre i oljesaken. Nå har SV mye å bevise i det videre arbeidet med forvaltningslanen for nordområdene, sier Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom.