Nyheter

Oljesøl og kvikksølv

Magnus Aashammer Gjennestad/Bellona

Publiseringsdato: 24. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er fortsatt på Fedje for å følge oljesølet etter ”MS Server”. I tillegg er arbeidet med kvikksølvubåten U864 i en avgjørende fase. Onsdag overvar vi oppryddingsarbeid med testing av oljenedbrytende bakterier og møtte ordfører Walderhaug.

Det er fortsatt fare for at olje etter ”MS Server” kan treffe land. Senest i går ble det observert frittflytende olje i Vassvika, like nord for Fyrsundet på Fedje. Hittil har det blitt oppdaget oljesøl så langt nord som ved Hoddevika på Stadlandet. Fra dette området er det kun 12 nautiske mil til lundefuglkoloniene på Runde. Det er viktig med god overvåkning også såpass langt nord for Fedje for å kunne hindre eventuelle påslag av olje ved dette svært verdifulle fulgefjellet.

Møte med ordfører

Onsdag hadde Bellona møte med ordfører Erling Walderhaug på Fedje. Det er viktig å få med seg innspillene til kommunen i det videre arbeidet med evaluering av beredskapen i forbindelse med havariet av ”MS Server”, og generelt langs norskekysten.

Det er ikke bare oljesøl som bekymrer lokalbefolkningen på Fedje. Den tyske ubåten U864 som var på vei til Japan med krigsmateriell på tampen av andre verdenskrig ble senket rett utenfor øya. Ubåten inneholdt blant annet 65 tonn metallisk kvikksølv og utgjør en potensiell miljøbombe. Både ordføreren og Bellona etterlyser en mer omfattende vurdering av muligheten for en heving av ubåten og lasten, slik at kvikksølvet fysisk blir fjernet fra sjøbunnen. Konklusjonene fra samtalen vil nå bringes videre i et innspill til Fiskeri- og Kystdepartementet som skal avgjøre om vraket av U864 skal heves eller tildekkes.

Oljespisende bakterier

Bellona bistod onsdag i oppryddingsarbeidet nord for Fyrsundet på Fedje. Vi observerte blant annet at det ble testet ut en ny metode for opprydding av oljesøl ved hjelp av oljespisende bakterier.

Bellona etterlyser teknologiske nyvinninger innenfor oljeberedskap. Kravet til at lenser skal tåle tre meters bølgehøyde stammer fra slutten av 70-tallet. Store deler av vinterhalvåret vil imidlertid bølgehøyden være større enn tre meter og føre til store problemer for den beredskapen vi har i dag. Det er åpenbart at det de siste tretti år har skjedd en utstyrsmessig utvikling, både med tanke på lenser til havs og metoder for opprydding av oljesøl i strandsonen. I kjølvannet at hendelsen med ”MS Server” er det naturlig at myndighetene nå går igjennom hva som i dag er tilgjengelig av oljevernutstyr og bytter ut gammelt materiell.