Nyheter

Oljefunn rett utenfor Nordkapp

Publiseringsdato: 1. mars, 2007

Skrevet av: Ola Innset

På Nucula-feltet rett utenfor Nordkapp har Hydro gjort et oljefunn. Bellona mener oljen må forbli der den er.

– Dette oljefeltet er alt for nært land. Oljevernberedskapen kan ikke bli god nok til å sikre mot en oljelekkasje, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han mener at oljen på Nucula-feltet aldri må utvinnes.

– Nucula-feltet ligger innenfor det området Forvaltningsplanen definerer som særlig sårbart og verdifullt, det er utrolig viktig at vi ikke lar oljeindustrien slippe til hvor som helst, sier Hauge.

Gullfuglen

Flere mener nå at Hydro kan ha skutt den berømte gullfuglen på Nucula-feltet. Dette til tross for at funnet er å betegne som mikroskopisk i forhold til oljeforekomstene i Nordsjøen. Brønnen sies å inneholde mellom 300 og 500 millioner fat olje, noe som er mer enn det omstridte Goliat-feltet, og på grunn av de høye oljeprisene kan det vise seg å være kommersielt lønnsomt.

Men oljefeltet ligger altså ekstremt nært land; det er bare 45 kilometer til land, og oljeplattformen kan sees fra Nordkapp. Dersom feltet blir utbygd vil det være det mest kystnære av alle de norske oljefeltene. Hydro har selv beregnet at et eventuelt oljeutslipp vil nå land på 34 timer. Det kan derfor ikke sikres tilstrekkelig beredskap.

– Et oljeutslipp fra Nucula kan få katastrofale konsekvenser, sier Frederic Hauge.

– Vintermørke, ising på utstyr og harde værforhold gjør tilstrekkelig oljevernberedskap umulig for et felt så nærme land, legger han til.

Området inneholder store naturverdier som risikerer å rammes av et oljeutslipp, blant annet fuglefjellet Gjesværstappan, og gyteområdet for lodde.

Ingen politisk styring

Prøveboringen som nå har resultert i et oljefunn har vært gjenstand for stor debatt. I løpet av noen få dager i romjulen ga miljøvernminister Helen Bjørnøy tillatelse til leteboring på Nucula. Bellona krevde Bjørnøys avgang og Frederic Hauge holder fast ved at miljøvernministerens hastebehandling markerte et alvorlig vendepunkt i norsk miljøpolitikk:

– Nucula vil for alltid være et symbol på at miljøvernministeren har gitt fra seg styringen, sier han.

– Her hadde hun muligheten til å følge råd fra faginstanser og forvaltningsplanen som frarådet oljeboring i dette området, men isteden la hun seg flat for Hydro og trumfet gjennom boretillatelsen på rekordtid. Intet annet enn en skandale, sier Hauge.