Nyheter

Krever rensing

utslipp fra fabrikk
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 29. november, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Industrikraft Møre har søkt om utslippstillatelse til å bygge gasskraftverk helt uten CO2-rensing. Bellona synes søknaden er håpløs og forventer at den blir avslått.

– Alle signaler fra regjeringen tilsier at det ikke vil bli gitt tilattelse til bygging av nye gasskraftverk i Norge uten CO2-håndtering, sier Christine Karlsen, fungerende leder av Bellonas energiavdeling.

– Uten CO2-rensing, ingen gasskraft. Sånn har det heldigvis blitt, og det er merkelig at ikke Industrikraft Møre har skjønt dette, sier hun.

– Å søke om å få slippe all CO2-en rett ut er overraskende frekt! sier Karlsen til Bellona Web.

Uten rensing

Da Industrikraft Møre for to år siden sendte inn melding om at de ønsket å søke om å få bygge gasskraftverk var planen å bygge gasskraftverket med rensing. Men da de sendte inn konsekvensutredningen for et år siden hadde rense-delen av anlegget forsvunnet. Nå er søknaden om utslippstillatelse send ut til høring.

– Vi krever at Statens Forurensingstilsyn (SFT) avslår søknaden fra Industrikraft Møre, sier Christine Karlsen.

 

Kraftkrise

Midt-Norge har mye energikrevende industri og er netto importør av kraft. Ett år med lite nedbør etterfulgt av en kald vinter vil kunne føre til kraftkrise i Midt-Norge fordi det ikke ville vært mulig å skaffe nok strøm til regionen. Utbyggerne mener derfor at gasskraftverket må på plass så fort som mulig. CO2-rensingen overlater de til andre.

– Industrikraft Møre skremmer med kraftkrise-spøkelset, men ved å søke om å bygge gasskraftverket sitt uten rensing har de bare forsinket prosessen ytterligere, sier Christine Karlsen.

– I sin melding har de selv vist at det er mulig å bygge dette med rensing, og de bør skjønne at de ikke kommer til å få utslippstillatelse uten. Verken Erik Solheim eller Åslaug Haga vil kunne godkjenne dette prosjektet, sier Karlsen.

Mangler teknologi

– Det er ikke realistisk å starte med rensing fra dag én, sier Alf Reistad, daglig leder i Industrikraft Møre.

– Vi skulle ønske at det fantes en løsning på CO2-problematikken, men jeg refererer til den uavklarte situasjonen ved Mongstad og Kårstø. Der sliter de med å få på plass CO2-håndtering, sier Reistad til Bellona Web.

Reistad mener et gasskraftverk uten CO2-håndtering vil være langt bedre enn de mobile gasskraftverkene regjeringen planlegger å bruke i Møre og Romsdal dersom kraftkrisa skulle inntreffe.

– Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal er svært anstrengt og vårt gasskraftverk vil være langt bedre enn mobile gasskraftverk med høyere CO2-utslipp og enorme NOx-utslipp, sier han.

Ingen unnskyldning

– Det er ikke sant at teknologien ikke finnes, sier Christine Karlsen.

– Den må bare tas i bruk. Kraftverket på Møre vil uansett ikke være ferdig før tidligst 2012, og da skal det allerede være rensing på plass på Kårstø. Da finnes det ikke lenger noen unnskyldning for ikke å bruke CO2-håndteringsteknologi, sier hun.