Nyheter

Kutter i oljesand-satsingen

En såkalt "upgrader" som oppgraderer fortynnet olje fra oljesand til syntetisk råolje i Alberta, Canada.
(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 14. august, 2008

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydros satsing på utvinning av olje fra oljesand i Canada blir nå kuttet kraftig. Prisøkninger og nye kanadiske krav om CO2-håndtering gjør at prosjektet blir minst dobbelt så dyrt.

– StatoilHydro har nettopp hatt en stor annonsekampanje om hvor mye de gjør for miljøet. Samtidig er det tungt inne i oljesandutvinning, den mest forurensende måten å drive oljeutvinning på, sier Frederic Hauge.

Utvinning av olje fra oljesand er en av de aller mest energikrevende måtene å utvinne fossile brennstoffer på, og flere av de store oljeselskapene som jobber med oljesand i Canada vurdere nå å bygge egne atomkraftverk kun for å skaffe damp til utvinningsprosessen.

StatoilHydros oljesand-prosjekt slik det var planlagt ville ha fått et samlet CO2-utslipp på 7 millioner tonn årlig. Det er mer enn alle norske privatbiler til sammen.

Dobbel pris

En samlet miljøbevegelse kritiserte i fjor Statoils oppkjøp av oljesandfelter i Alberta, Canada. Frederic Hauge var da oppgitt over at Statoil ikke ville tømme sine egne oljebrønner i Nordsjøen istedenfor å gå i gang med svært forurensende oljesandvirksomhet i Canada og Alaska.

– Da Statoil bestemte seg for å skrinlegge prosjektene med CO2-håndtering til meroljeutvinning i Nordsjøen, sa de at det ikke var lønnsomt. Da trengte de en langt lavere oljepris enn det de nå trenger, sa Hauge da, og antydet at Statoil kunne måtte trenge enn oljepris på minst 40 dollar fatet for å oppnå lønnsomhet.

Det snakkes nå om at StatoilHydro vil være avhengige av en oljepris på 70-80 dollar fatet for å i det hele tatt få prosjektet til å gå i null.

Miljøkrav

Hyperinflasjon i den kanadiske provinsen Alberta fører til at byggekostnadene for StatoilHydros anlegg øker drastisk. Samtidig har provinsen innført et nytt skattesystem som rammer det norske oljeselskapet, melder Dagens Næringsliv.

I tillegg kommer et nytt lovfremlegg med krav om CO2-håndtering på halvparten av utslippene fra anlegg som står klare etter 2010, og høye kvotepriser for resten av utslippene.

– Slike miljøkrav skulle vi hatt i Norge også! Jeg tror ikke StatoilHydro hadde regnet med dette, og det er godt at kanadiske myndigheter tar ansvar og viser at CO2-håndtering skal inn. Lovforslaget er riktignok ikke vedtatt enda, men det er åpenbart nok til at oljeselskapene tar signalet.

Tviler på prosjektet

– Flere amerikanske delstater har nå innført forbud mot å kjøpe olje med så høy CO2-intensitet som den fra oljesand, sier Hauge, som tviler på om prosjektet i det hele tatt blir noe av.

– De har uansett ingen som vil kjøpe den fortynnede oljen og oppgradere den til syntetisk råolje. Både kanadiske myndigheter og amerikanske delstater er i ferd med å innse hvor klimaødeleggende oljesand er, nå er det på tide at StatoilHydro tar konsekvensene av sine egne reklamekampanjer og trekker seg ut av forurensende oljesandvirksomhet, sier han.