Nyheter

Historisk dag for CO2-rensing

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Utslipp av klimagasser
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Miljøkomiteen i Europaparlamentet har i dag bestemt seg for at CO2-rensing av kullkraftverk skal være obligatorisk fra 2015. – Dette er en veldig stor dag, sier Bellonas Eivind Hoff.

– CO2-rensing er et av de viktigste klimatiltakene vi har, og det er helt fantastisk at EU-parlamentarikerne nå ønsker å gjøre dette tiltaket obligatorisk, sier en svært fornøyd Eivind Hoff, daglig leder i Bellona Europa.

– Nå er CO2-håndtering blitt et av de helt sentrale klimatiltakene i EUs klimapolitikk. For noen år siden kjente folk nesten ikke til hva CO2-håndtering var for noe, sier Hoff.

Maksgrense for utslipp

Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte i dag for et forslag som kom fra blant andre parlamentarikeren Chris Davies. Forslaget går ut på at det skal være et utslippstak for energiproduksjon.

Ulike grenseverdier var oppe til avstemning, og miljøkomiteen endte opp med å sette grensen ved 500 gram CO2 per kilowatt-time elektrisitet produsert.

– Energiproduksjon er ansvarlig for en tredel av CO2-utslippene i Europa, og kull er den virkelig store synderen. Hvis ministerrådet senere i år støtter miljøkomiteen i den avgjørelsen man har tatt i dag, vil skittent kull faktisk bli forbudt. Man har ikke noe annet valg enn å rense, forteller Hoff.

Gass slipper unna

Grensen på 500 gram innebærer at gasskraftverk ikke pålegges rensing. I 2014 skal imidlertid EU vurdere å senke grenseverdien. I tillegg vil man i 2014 vurdere om man skal kreve etterinstallering av rensing på eksisterende kraftverk.

– I tida framover skal vi jobbe for at både eksisterende kullkraftverk må renses, og at utslippstaket blir strengere. Samtidig må vi sørge for at kraftselskapene ikke prøver å bygge skitne kullkraftverk de nærmeste årene, sier Hoff.

Hoff peker på at de prøver å bygge skitne kullkraftverk før 2015 kan regne med å bli møtt med sivil ulydighet. I en britisk domstol ble Greenpeace-aktivister nylig frikjent for kortvarig å ha stoppet kullkraftverk, og Al Gore har regelrett oppfordret til sivil ulydighet mot kullkraftverk uten rensing.

Må ta ansvar

Innen jul skal ministerrådet – der alle EUs medlemsland er representert – ta stilling til forslaget. Flere EU-parlamentarikere har i dag oppfordret ministerrådet til å ta de sterke signalene fra miljøkomiteen til seg, og ta ansvar for at EU har en seriøs klimapolitikk.

Tidligere i dag stemte miljøkomiteen for et forslag om å bruke penger fra det europeiske kvotehandelssystemet til å betale for de første renseprosjektene i Europa.

– I dag har dermed man kommet et langt stykke på vei for å få både regelverk og finansiering på plass for et av klimakampens viktigste våpen, sier Hoff.

Bellona aktivt involvert

Bellona har jobbet med CO2-håndtering i mange år, og har vært aktivt involvert i prosessen fram mot dagens avstemning i Brussel.

– Vi er blant dem som har jobbet voldsomt mye for å få politikerne til å se alvoret her – og vi har lykkes, sier Hoff.

Bellona er en del av Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering. Siden Bellona etablerte et kontor i Brussel i 1994, har CO2-håndtering vært et av de viktigste temaene Bellona har jobbet med i EU-sammenheng.