Nyheter

– Dette er elektrifiseringens tid

Liv Signe Navarsete (Sp)
(Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)

Publiseringsdato: 12. mai, 2009

- Nå må vi være inne i elektrifiseringens tid, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun i dag mottok Handlingsplan for elektrifisering av veitransport – omgitt av en mengde buddyer.

En ressursgruppe hvor Bellona har vært med, fikk i desember et mandat fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide en handlingsplan av veitransporten, og den ble i dag overrakt ministeren i el-bilprodusenten Buddy sine lokaler på Økern i Oslo. Forslagene i handlingsplanen er i tråd med Bellonas klimamelding, En helhetlig klimaplan for Norge.

10 % elbiler
Blant forslagene er et mål om at 10 % av privatbilparken skal være elektrifisert i 2020 – noe ministeren stiller seg mer enn positiv til.

– Da jeg hørte forslaget om 10 % syntes jeg først det hørtes ut som lite ambisiøst, og fikk undersøkt hva andre land har som mål. Det viser seg at for eksempel Storbritannia har samme mål for 2030 – og ser på det som ekstremt usikkert, sier Navarsete.

bodytextimage_elektrifisering-av-veitransport.JPG Photo: (foto: Therese Manus Hønningstad/EBL)

Nødvendige tiltak
Rapporten ble presentert og overlevert av Steinar Bysveen, leder i Energibedriftenes landsforening (EBL). Han poengterte at det i en introduksjonsfase vil være helt nødvendig med tiltak.

– Introduksjonen av de første 50-80 000 bilene krever tiltak, men etter dette vil man se en ny fase hvor ladbare bilder fungerer kommersielt i markedet, sier Bysveen.- Bellona har elbilpionerer siden vi importerte Norges første elbil, en Fiat Panda, i 1989, sier Marius Holm.

– Siden den gang har vi kjempet fram avgiftsfritak og en rekke andre positive rammevilkår for elbiler. Nå er tiden inne for å gi elbiler det virkelig store løftet.Vi er særlig opptatt av at det må komme offentlig støtte til ladestasjoner, og 30 000 kroner i tilskudd til kjøp av elbiler, sier Holm og fortsetter.

– Elbiler er dyrere enn vanlige biler, fordi produksjonen skjer i liten skala. Tilskudd er nødvendig for at bilene skal være konkurransedyktige i en tidlig fase. I Storbritannia gis det nå 5000 pund i støtte til elbiler. Dette håper og tror vi at Navarsete vil følge opp.

Ressursgruppen foreslår også et eget råd som skal følge utviklingen tett og justere målene underveis.

– Jeg kan si med en gang at jeg kommer til å opprette et slikt råd, lover Navarsete.

Noen av de andre forslagene i handlingsplanen er:
• Det bevilges 100 millioner kroner per år til bygging av ladepunkter til biler.
• Andelen parkeringsplasser med ladepunkter bør tilsvare andelen ladbare biler i bilparken.
• Bykommunene oppfordres til å teste ordninger med beboerparkering med lading forbeholdt ladbare biler.
• Det bør settes opp noen ladestasjoner der man kan lade bilene hurtigere enn i det ordinære strømnettet,
• Standardisering av strøm- og spenningsnivåer, samt ladepluggen er en sentral oppgave.