Nyheter

Frykter stor økning i seismikk

Publiseringsdato: 1. juli, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Situasjonen utenfor Vesterålen nå er bare en smakebit på hva som kommer hvis området åpnes for oljevirksomhet, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Bellona har utarbeidet en oversikt over hvilket omfang av seismikk man kan forvente ved en åpning for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Bellona frykter en storstilt økning av seismikk i disse sårbare havområdene.

Miljøorganisasjonen viser til hva som er vanlig av seismikkaktivitet på norsk sokkel. Dette kan bli en pekepinn for praksisen som ventes utenfor Lofoten og Vesterålen.

Klikk på lenken i høyre marg for å lese Bellonas oversikten over seismikkskyting.

– Den seismikkskytingen vi ser nå, er bare starten på hva vi kan forvente oss hvis dette området åpnes for oljevirksomhet. Det vil ha store konsekvenser for både fiske og miljø, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

Årevis med seismikk i vente

– Det første som kommer til å skje hvis oljeselskaper tildeles konsesjon i området, er at de starter en ny runde med omfattende seismikk for å lokalisere nærmere olje- og gassforekomster. Dette er helt vanlig på norsk sokkel. Og hvis de kommer i gang med oljeutvinning, kan vi forvente seismikkskyting flere ganger under hele produksjonstiden for å kontrollere reservoaret, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Les mer om den seismikken pågående seismikken utenfor Vesterålen her:

– Stopp seismikken
Seismikken startet mandag
Fiskerne fisker utenfor Lofoten

Minst fem runder

  • ODs pågående seismikkskyting er første runde av hva som er vanlig på norsk sokkel.
  • Runde nummer to skjer etter at myndighetene åpner et havområde for oljevirksomhet, og før konsesjoner lyses ut.
  • Tredje runde med seismikkskyting skjer etter at utvinningstillatelse er gitt. Selskapet som er operatør for feltet samler da inn seismikk for å få et godt nok datagrunnlag til å avgjøre om det skal bores en letebrønn.
  • Den vanlige fjerde runden seismikk er borestedsundersøkelser, som oljeselskapene er pålagt fra staten ut ifra sikkerhetshensyn. Dette skytes hver gang de skal bore en lete- eller produksjonsbrønn i et konsentrert areal rundt borelokaliteten.
  • Femte runde seismikk er reservoarovervåkning, for å se endringer i reservoarinnhold over tid.
  • I tillegg kan seismikkskyting også skje på grunn av at nye innsamlingsmetoder og –teknologi gir en forbedret definisjon av undergrunnen og erstatter eldre seismikkdata (eks. etter ti år). Dette var grunnen til at det i området rundt Oseberg og Tampen i Nordsjøen fra 1998 til 2007 ble gjennomført hele 49 seismikkundersøkelser.
[picture1] Avgjøres i 2010

Stortinget skal i 2010 behandle spørsmålet om Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljevirksomhet.

Politikernes avgjørelse vil være bestemmende for hvor mye seismikk det kan forventes at blir skutt utenfor Lofoten og Vesterålen.