Nyheter

Mange gode innspill til klimaplanen

Publiseringsdato: 17. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Høringsfristen på Bellonas klimaplan har nå gått ut, og mange aktører har kommet med sine innspill. – Det har kommet mange gode innspill, men hovedlinjene er ikke endret, sier fagrådgiver Tone Knudsen.

– Vi har fått svært mange gode innspill fra en bred gruppe. Både fagfolk, politikere, bedrifter og organisasjoner har sendt inn høringsuttalelser og det har vært en god prosess, forteller Bellonas Tone Knudsen.

Gjorde jobben selv

Siden regjeringen ikke legger frem sin klimamelding før valget gjorde Bellona jobben for dem og produserte sin egen stortingsmelding, et 119 siders dokument som beskriver hvordan Norge kan kutte sine klimagassutslipp med 30 prosent fra 1990-nivå innen 2020..

Bellonas klimaplan ble lagt fram 6. mai, og høringsfristen ble satt til 1. juli. Nå er arbeidet med å revidere planen unnagjort, og 2. september arrangeres det ”høring” på Stortinget i samarbeid med Senterpartiet.

Nyanser

–Det er mange nyanser som har kommet på plass i samarbeid med de som har uttalt seg, sier Tone Knudsen.

– Men hovedlinjene for rapporten er de samme. Innspillene er oppsummert og kommentert i den nye utgaven av Bellonas helhetlige klimaplan som lanseres på vårt seminar 2.september.

Det har blant annet kommet mange innspill på fornuftig bruk av biomasse, og på kapittelet som omhandler transport.

Klimaskole

Bellona har også arrangert klimaskole for sentrale norske politikere om bord i miljøskipet S/S Kallinika i sommer.

Pensum på klimaskolen har vært Bellonas helhetlige klimaplan, og både ordførere, stortingskandidater og garvede rikspolitikere har vært oppe til eksamen.

Last ned høringsuttalelsene fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og SV i boksen til høyre på siden.