Nyheter

Norsk Co2-avgift stoppet i ESA

Tone Knudsen
(Foto: Jo Straube)

Publiseringsdato: 4. august, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

ESA mener regjeringens forslag om CO2-avgift på bruk av fossil gass til oppvarming, er konkurransevridning.

I Soria Moria-erklæringen ble det varslet at Regjeringen ville gjennomgå systemet for CO2-avgiften for å hindre at bruk av fossil gass til oppvarmingsformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Dette fulgte de opp ved å foreslå en avgift på fossil gass i statsbudsjettet for 2007.

Avgiften på ca 4,2 øre per kWh ble foreslått kun for oppvarming til boliger og næringsbygg, og tilsvarer avgiften på lett fyringsolje.

Bellona støtter avgiften

Bellona støttet dette forslaget blant annet fordi fossil gass er en forurensende energibærer som medfører store CO2–utslipp ved forbrenning. En avgift vil også bidra til å gjøre allerede eksisterende fornybare varmealternativer mer konkurransedyktige.

Avgiften har aldri blitt iverksatt i markedet fordi den har vært under vurdering i ESA, og de har nå konkludert med at fritaket for CO2-avgift for industri- og transportsektoren er å betrakte som ulovlig statsstøtte, og ber regjeringen gjøre om på de ulovlige fritakene.

– Nå er det viktig at regjeringens vedtak ikke forsvinner på grunn av ESA sin avgjørelse. Trykket må holdes oppe for å finne gode alternativer som når målet om å stimulere fornybare varmealternativer, sier rådgiver i Bellona Tone Knudsen.