Nyheter

Vil ha elektrifisering

Marius Holm tilbakeviser kritikken mot Bellonas faglige arbeid.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 20. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

– Elektrifisering av sokkelen er den letteste måten å kutte utslippene fra petroleumssektoren på, sier Bellonas Marius Holm i forbindelse med SFTs ”Klimakur”-prosjekt.

– Petroleumssektoren står for en fjerdedel av utslippene, og må dermed sørge for en fjerdedel av kuttene. Det meste av dette kan de ta gjennom elektrifisering, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Feilaktige tall

I forbindelse med ”Klimakur 2020”, Statens Forurensingstilsyns (SFT) prosjekt for å komme opp med sektorvise klimatiltak, holder Marius Holm i dag foredrag hos Oljedirektoratet (OD).

Han er glad for at det er miljømyndighetene ved SFT, og ikke OD selv som har styringen på dette prosjektet:

– Vi har vært i tottene på oljemyndighetene i mange år, og spesielt med tanke på elektrifisering. Beslutningsgrunnlaget for elektrifisering har vært feil i alle år, og det skyldes at ODs egne rapporter har bygd på feilaktig tallmateriale, sier han.

Useriøst

Elektrifisering av sokkelen handler om å forsyne olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel med ren kraft fra land. I dag produserer de fleste offshoreinstallasjonene sin egen strøm ved hjelp av gassturbiner, og disse står for en fjerdedel av Norges samlede utslipp av både NOx og CO2.

– Når OD har regnet på hvor mye elektrifisering vil koste har de basert både basert seg på at turbinene på sokkelen er langt mer effektive enn hva tilfellet er, og de har helt glemt å regne inn NOx-avgiften som en kostnad, sier Holm.

– Det er åpenbart at oljenæringa har brukt masse energi på å få dette til å framstå som dyrere enn det er, og det er useriøst. Vi håper at SFT nå vil ta tak i dette, sier han.

Klimaforliket

”Klimakur 2020” er en oppfølging av klimaforliket hvor alle partiene på Stortinget minus Fremskrittspartiet, ble enige om at Norges klimagassutslipp skal kuttes med 15-17 millioner tonn innen 2020. SFT skal nå gå inn i alle sektorer av det norske samfunn for å finne ut hvordan disse kuttene skal gjennomføres.

– Klimaforliket er langt fra perfekt, men det er i alle fall et utgangspunkt. 15-17 millioner tonns kutt nasjonalt innen 2020 tilsvarer cirka 4 millioner tonns kutt fra petroleumssektoren. Det oppnås først og fremst ved elektrifisering av sokkelen, sier Holm.