Nyheter

– Gassbruken må kuttes

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 26. februar, 2010

Bellona forventer at regjeringen klarer å finne virkemidler som får ned bruken av gass til oppvarming og transport. – Det er et utrolig paradoks at miljøvennlig biodiesel nå er avgiftsbelagt, men at gass til svære, energislukende biler er fritatt, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

Fredag ettermiddag sendte Finansdepartementet ut en pressemelding der de kunne meddele at det likevel ikke blir innført CO2- og energiavgift på gass fra 1. april, slik det ble vedtatt i statsbudsjettet. Bakgrunnen skal være at signaler fra ESA, organet som overvåker at EØS-avtalen overholdes, sier at avgiften ikke ville være i tråd med miljøstøtteretningslinjer.

Marius Holm, nestleder i Bellona, er skuffet over at avgiften ikke blir realisert, og forventer at regjeringen snarest mulig lanserer nye virkemidler for å få ned bruken av gass til transport, fjernvarme og oppvarming.

– Virkemidlene finnes
– Jeg tror regjeringen klarer å lage en avgift som er juridisk holdbar. Om det viser seg å ikke være mulig, må de bruke andre virkemidler for å fase ut forurensende gass til oppvarming og transport.

– Vi har avgift på bensin og olje, da der det neppe noe i EØS-avtalen som hindrer oss i å ha avgift på gass hvis den utformes riktig, sier Holm.

Han mener det er paradoksalt at miljøvennlig biodiesel ikke får fritak for avgift, mens forurensende gass slipper unna.

Legger om til gass
Flere bilister konverterer nå bilene sine, som før brukte bensin, til å kjøre på gass. Mange som gjør dette, kjører tunge SUV-er med svært høyt bensinforbruk. Holm mener det er det er avgiftsfritaket som gjør at bilister velger å bruke gass.

– Det blir ikke mer miljøvennlig når de kjører på gass, det blir bare billigere for eieren fordi han eller hun er subsidiert med 4-5 kroner mila i form av et avgiftsfritak, sier han.