Klif anmelder Statoil for Veslefrikk-utslipp

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) anmelder nå Statoil for utslippene av giftig borekaks på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen.

Allerede 22. april anmeldte Bellona Statoil for det samme forholdet.

– Vi er fornøyde med at Klif deler vår vurdering i Veslefrikk-saken, men vi håper også at de vil anmelde lekkasjene på Visund, Ringhorne og Tordis, der det også har blitt sluppet ut store mengder gift. Alle disse er trolig like alvorlige som Veslefrikk, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Kontaktpersoner for pressen:
Fagrådgiver Silje Lundberg: 91331729, silje@bellona.no
Informasjonsansvarlig Annicken Vargel: 93423131, annicken@bellona.no