Nyheter

Nok et fossilt tilbakeslag fra regjeringen

Figuren viser summen av avgifter i transportsektoren. Regjeringens forslag er vist i blå søyler, EUs minstesatser i røde søyler.
Tabell: Bellona

Publiseringsdato: 11. mai, 2010

Regjeringen legger frem et avgiftsopplegg for drivstoff som gir fossil gass langt lavere avgifter i transportsektoren enn fornybart biodrivstoff. - Dette er håpløs klimapolitikk, sier fagrådgiver og transportansvarlig i Bellona, Kari Asheim.

– Skal vi få ned klimagassutslippene fra transportsektoren er biodrivstoff helt sentralt. Med dette avgiftsopplegget vil det imidlertid lønne seg å kjøre med gass på tanken. Problemet er at gass er fossil energi som bare reduserer klimagassutslippene minimalt, påpeker Asheim.

Ulogisk avgiftspolitikk

I revidert Statsbudsjett for 2010 foreslår regjeringen å oppheve energiavgiften på gass som ble vedtatt i Statsbudsjett for 2010. Dette betyr at mens alle som kjører på biodiesel må betale en energiavgift for slitasje på veinettet på 1,78 kroner per liter, slipper alle som kjører på fossil gass å betale noe som helst for bruken av veinettet.

Begrunnelsen fra regjeringen i fjor høst, da de innførte autodieselavgift på biodiesel, var at alle kjøretøy som belaster vei skal belastes de kostnadene dette medfører samfunnet i form av veislitasje, ulykker med mer.

– Kjøretøy som går på fossil gass belaster veiene like mye som kjøretøy som går på biodrivstoff. Hvorfor følger ikke regjeringen sin egen logikk og pålegger fossil gass samme avgift som den de har lagt på biodrivstoff, spør fagrådgiver Kari Asheim.

I strid med EØS-avtalen

I tillegg til å frita fossil gass for veiavgift foreslår regjeringen at CO2-avgiften på gass til transport skal ligge godt under minstenivået som Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen.

–    Regjeringen favoriserer gass fremfor biodiesel, som får fire ganger høyere avgifter enn gass i transportsektoren. Dette er elendig klimapolitikk, og attpåtil i strid med EØS-avtalen, påpeker Kari Asheim.

Bellona er overrasket over at regjeringen nok en gang foreslår et avgiftsopplegg som er i strid med EU-regelverket, og mener at avgiften sannsynligvis vil måtte trekkes tilbake – igjen. To ganger de siste tre årene er nemlig CO2-avgift på gass blitt vedtatt, men begge ganger er vedtaket blitt satt til side fordi det har vært i strid med EØS-regelverket.

To tilbakeslag på én uke

– Det er ganske utrolig at regjeringen på en snau uke har presentert to store fossile tilbakeslag. Først utsettelsen av CO2-rensing på Mongstad, og nå dette, påpeker Kari Asheim.

– Det regjeringen i praksis driver med er aktiv subsidiering av fossil gass, på bekostning av fornybare energikilder, sier hun.

Da regjeringen innførte biodieselavgiften i fjor høst, var et av argumentene hensynet til avgiftssystemets logikk og behovet for å være konsekvent i avgiftsbruken. Denne konsekvente politikken førte til at en rekke initiativer for bruk av biodiesel stoppet opp, og at Norges eneste biodieselfabrikk måtte legge ned arbeidet, kun få måneder etter oppstart.

– Behovet for en konsekvent avgiftspolitikk var så viktig at regjeringen var villig til å ofre arbeidsplasser og initiativer knyttet til biodrivstoff. Fossil gass er tydeligvis viktigere for regjeringen enn både konsekvens og klima, avslutter Kari Asheim.