Nyheter

Gass løser ikke klimaproblemet

Jens Stoltenberg framhevet gass under sin ONS-tale tirsdag.
Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Publiseringsdato: 24. august, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Både statsminister Jens Stoltenberg og Statoil-sjef Helge Lund trakk fram naturgass som et satsningsområde under åpningen av ONS i dag. Bellonas nestleder Marius Holm minner om at gass fortsatt er en fossil energikilde.

– Verden trenger mer energi, renere energi og pålitelig energileveranse. Naturgass oppfyller alle disse kravene, sa statsministeren under åpningstalen på oljemessa i Stavanger i dag – og påpekte samtidig at Norge som verdens nest største eksportør av gass har sterke interesser både økonomisk og industrielt i denne sektoren.

– Gass er en fossil energikilde som har et mindre karbonfotspor enn andre fossile energikilder, og er godt egnet til å erstatte kull, sa Stoltenberg videre.

Kan bidra på kort sikt

– Gass er mer miljøvennlig enn kull, men det er ikke et relevant tema her i Norge – siden gass eventuelt ville erstattet ny fornybar energi. I land der kull er en viktig energikilde, er det mer relevant – og da vil gass ganske riktig bidra til utslippskutt, på kort sikt, påpeker Marius Holm, nestleder i Bellona.

Statoilsjefen vil ha mer gass

Statoilsjef Helge Lund, som deltok i en paneldebatt om verdens framtidige energibehov under åpningskonferansen på ONS, fulgte opp statsministerens budskap.

Gass er den grønneste fossile energikilden vi har i dag, og den er i tillegg meget kostnadseffektiv, hevdet Lund.

– Statoilsjefen tror tydeligvis at vi løser klimaproblemene ved å gå fra kull til gass. Det gjør vi ikke. Han må lære seg matematikken, er Holms kommentar. Han utdyper:

Halvering i energisektoren ikke nok

– Det å gå fra kull til gass kan halvere utslippene i energisektoren globalt – men det er milevis fra å være nok. For selv om vi halverer utslippene i energisektoren, har vi fortsatt mange andre sektorer der tilsvarende kutt er umulig å få til. Energisektoren må derfor gå foran og redusere utslippene sine mye mer. Bellona mener energisektoren bør kunne bli karbonnegativ, sier Holm.

– Skal vi nå to graders-målet, er det ikke plass til noe sluttbruk av fossil energi uten CO2-håndtering. Enhver strategi som legger opp til å brenne fossil energi i flere tiår fram i tid er i praksis et veddemål mot klimapolitikken. Man satser penger på at klimapolitikken mislykkes.

Og da er det interessant å spørre seg – skal vi lytte til Stoltenbergs mål eller se på hvilke investeringer hans regjering står for, spør Holm.