Nyheter

– Ingen nye blokker til oljeindustrien

Bellona og Natur og Ungdom aksjonerer mot prøveboring i Barentshavet i 2004.

Publiseringsdato: 11. mai, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona ber regjeringen avlyse hele 22. konsesjonsrunde og ikke tildele noen nye områder til oljeindustrien av hensyn til klima og sårbar natur. I dag leverer de en felles høringsuttalelse om saken til OED.

Forslaget til hvilke nye områder oljeindustrien skal få lete i har vært på høring. Dette er den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet har foreslått at til sammen 86 blokker skal lyses ut, 72 av disse er i Barentshavet, 14 i Norskehavet. Regjeringens egne fagetater er svært kritiske til utlysningen og Havforskningsinstituttet er negative til hele 74 blokker.

– Hele runden bør avlyses. Det er foreslått at oljeindustrien skal få tilgang til en haug med områder hvor konsekvensene kan være katastrofale. Som et minimum må oljeindustrien i hvert fall holdes unna de områdene som regjeringens egne eksperter advarer mot å åpne, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Sammen med Bellona og Natur og Ungdom leverer organisasjonen i dag sitt høringssvar til utlysningen i 22.konsesjonsrunde til olje- og energidepartementet (OED).

Havforskningsinstituttet fraråder åpning av 10 blokker og for 64 blokker anbefaler instituttet at det ikke gis anledning til å bore deler av året. Direktoratet for naturforvaltning fraråder utlysning av 21 blokker, ni blokker av hensyn til de store sjøfuglforekomstene på Bjørnøya, fire blokker helt nord i Barentshavet, på grunn av nærhet til iskanten, og åtte kystnære blokker utenfor Finnmarkskysten av miljøhensyn, spesielt sjøfugl.

– Ola Borten Moe har sagt at han ønsker en faktabasert oljedebatt, men det har vi ikke sett noe til. Nå kan han vise det ved å følge rådene fra ekspertene, sier Haltbrekken.

Klima- og forurensningsdirektoratet mener beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet bør styrkes før det settes i gang olje- og gassaktivitet i et så stort omfang i Barentshavet.

– Oljebonanzaen det legges opp til i Barentshavet er total galskap. Dagens oljevernberedskap kan aldri bli god nok til å takle ulykker og utslipp langt nord og nært kysten. Vi risikerer å ødelegge unike havområder med oljesøl, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

I regjeringens klimamelding som nylig ble lagt frem kom det nesten ingen nye tiltak som skal redusere utvinningstempoet på norsk sokkel.

– Vi vil aldri klare å redusere klimagassutslippene så lenge oljeindustrien får tilgang til stadig nye områder, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Kontaktpersoner for pressen:

Sigurd Enge, rådgiver, marin forvaltning i Bellona: 97087533, sigurd@bellona.no
Magnus Borgen, kommunikasjonssjef i Bellona: 97728476, magnus@bellona.no