Nyheter

– Total systemsvikt i etterforskning av miljøkriminalitet

Publiseringsdato: 29. august, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Bellona er skremt over politiets manglende oppfølging av anmeldelser av oljeindustriens miljøsynder. – Vi ser ingen annen utvei enn å be Riksadvokaten om en gransking, sier Frederic Hauge.

Miljøstiftelsen Bellona har i dag sendt et brev til Riksadvokaten der det bes om en undersøkelse av politiets oppfølging av anmeldelser av miljøkriminalitet i oljeindustrien.

Bellona har i perioden 2009 til 2012 politianmeldt flere aktører innen norsk petroleumsindustri og avfallsoperatører tilknyttet denne bransjen for en rekke grove brudd på forurensningsloven og underliggende forskrifter. De fleste av disse tilfellene har også blitt anmeldt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– Vi ser oss nødt til gjøre Riksadvokaten oppmerksom på politiets svært mangelfulle oppfølging av alvorlig miljøkriminalitet. Det vi ser er en total systemsvikt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Lista over Bellonas anmeldelser inkluderer for eksempel:

  • Statoil Veslefrikk – lekkasje fra avfallsbrønn – (anmeldelse oversendt Rogaland politidistrikt 22/04/2010)
  • ESSO Ringhorn – lekkasje fra avfallsbrønn – (anmeldelse oversendt Rogaland politidistrikt 29/04/2010)
  • Statoil Tordis – lekkasje fra avfallsbrønn anmeldelse oversendt Rogaland politidistrikt 05/05/2010)
  • Statoil Gullfaks C – gasslekkasje med storulykkepotensial (anmeldelse oversendt Rogaland politidistrikt 24/11/2010)
  • DVS Norge – Ulovlig lagring ved Oleon (anmeldelse oversendt Oslo politidistrikt, 01/07/2011)
  • Statoil – dumping av farlig avfall i produksjonsledning Oseberg C – Sture (anmeldelse oversendt Hordaland politidistrikt 06/03/2012)

I brevet skriver miljøstiftelsen at det har gått svært lang tid uten at etterforskningen har ført til et resultat som er kjent for Bellona eller Klif – ut over melding om henleggelse av en av Tordis-saken.

Bellona opplever politiets redegjørelse for status for de ulike sakene som svært uklar. Vi opplever også at enkelte politidistrikt er svært tilbakeholdne med å gi ut informasjon.

– Vi tolker denne situasjonen som et uttrykk for systemsvikt i politiets etterforskning av oljeindustriens miljøkriminalitet, sier Hauge.

Videre skriver Bellona at man kan ha forståelse for at disse sakene kan kreve mer kompetanse enn det jevne politikammer er i besittelse av. At politiet i Stavanger mangler polititjenestefolk med relevant kunnskap om sikkerhet på sokkelen, finner miljøstiftelsen imidlertid kritikkverdig.

– På denne bakgrunn er det betenkelig at vi har ikke fått noe informasjon om at Kripos eller Økokrim, som har spesialkompetanse på miljøkriminalitetsfeltet, er koblet inn i noen av sakene som vi har anmeldt.

I brevet heter det videre at man må «… stille spørsmålstegn ved politiets kompetanse, handlekraft og prioriteringsevne i saker som omhandler miljøkriminalitet tilknyttet Norges mektigste og mest innflytelsesrike næring.»

– Vi har i øyeblikket liten tillit til politimestrenes vilje og evne til å prioritere og gjennomføre denne form for etterforskning av miljøkriminalitet, og ber Riksadvokaten om å granske de forholdene som vi beskriver i dette brevet, avslutter Bellona-lederen.

Hele brevet kan leses ved å laste ned dokumentet i margen til høyre.