Nyheter

– Ren manipulering fra Statoils side

Frederic Hauge
Frederic Hauge

Publiseringsdato: 11. april, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Jeg er sjokkert over at Statoil har holdt viktige tall om Utsira-elektrifisering hemmelig. Jeg føler meg sikker på at Stortinget vil vise handlekraft og sette oljeselskapene på plass i denne saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bransjenettstedet Upstream skriver i dag at det kan avsløre hvilke kraftpriser Statoil har lagt til grunn for kostnadsberegningen av Utsira-elektrifisering. Statoils forutsetninger for beregningen er fullstendig urealistisk, mener Bellona.

– Jeg er sjokkert over at Statoil har holdt slike tall hemmelige i en så viktig sak.  Denne uærligheten vil bli et alvorlig problem for Statoil og Utsira-partnerne deres når Stortinget må vise hvem som styrer i norsk politikk, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Langsiktige kraftavtaler

Bellona har tidligere påpekt det voldsomme avviket i tiltakskostnader for elektrifisering av Utsira-feltene mellom Add energys ferske rapport og Statoils beregninger.

Noe av det store spriket kan nå ha blitt forklart.

Ifølge Upstream har Statoil lagt til grunn en kraftpris på 0,4 kroner per kilowattime i 2021 og 0,57 kroner i 2030.

Dette er langt høyere enn hva Add energy har lagt til grunn, og langt høyere enn hva som framstår som rimelig: Langsiktige kraftprisavtaler kan inngås til like i overkant av 0,3 kroner per kWh. I det nordiske kraftmarkedet kunne en tiårig kontrakt med varighet til 2024 inngås 4. april til 0,3015 kroner/kWh.

Det er også gode grunner til å tro at et gigantselskap som Statoil vil kunne inngå vesentlig bedre avtaler enn dette.

– En kamp Statoil vil tape

Hvilken kraftpris som blir lagt til grunn er avgjørende for hvor attraktivt elektrifisering framstår: Jo høyere pris, jo høyere blir tiltakskostnaden.

–  Statoils uærlighet i denne saken har satt selskapet og partnerne på Utsira i en vanskelig posisjon. Jeg føler meg trygg på at et flertall i Stortinget vil vise handlekraft og at det er de folkevalgte, og ikke Statoil, som styrer norsk politikk, sier Frederic Hauge.

–  Statoil har yppet til en kamp de er nødt til å tape.

Bellona-lederen understreker at Oljedirektoratet er forpliktet til å kvalitetssikre realismen i disse tallene.

Statoil selv har ikke ønsket å kommentere tallene som Upstream presenterer.