Nyheter

– Oljefokus i nord er en farlig strategi

Silje Lundberg
Silje Lundberg

Publiseringsdato: 10. november, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Regjeringens nye Nordområderapport er forbausende olje- og gassfokusert. - Det er en farlig strategi i en tid hvor Barentshavet blir stadig mer ulønnsomt, mener Silje Lundberg i Bellona.

I dag la statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende fram regjeringens nye Nordområderapport på Polarbase i Hammerfest. Rapporten skal markere neste fase i Nordområdesatsingen, og si noe om hvordan man skaper mer vekst i Nord.

Bellona mener at rapporten dessverre inneholder lite ny politikk som kan bringe nye midler til nord-Norge.

– Den er i stor grad en oppsummering av dagens tilstand og prosjekter som allerede er igangsatt, oppsummerer fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

Til tross for at rapporten ifølge regjeringen.no skal omhandle «næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap», legger Regjeringen mest vekt på petroleumsindustrien.

– Da velger de å fortsatt binde opp både humankapital og politisk kapital fra den nordnorske landsdelen i olje og gass. I en tid hvor Barentshavet blir stadig mer ulønnsom er det en svært farlig strategi, mener Lundberg.

Hun peker på at petroleum er nevnt på 14 sider i rapporten, mens fornybar energi på bare fire sider.

– Ordet «petroleum» er brukt 37 ganger, ordet «fornybar» 5 ganger. Det omtales heller ingen virkemidler for fornybar energi, sier Lundberg.

Hun mener at regjeringen også forsøker å forkle seismikkinnsamling som bærekraftig ressursforvaltning som skal beskytte norske interesser.

– Ingen av disse påstandene stemmer. Seismikk går på bekostning av fiskeriinteresser, og har ingenting med å sikre norske interesser å gjøre. Norsk farvann er norsk farvann, uavhengig av om det er olje og gass der, sier Lundberg.