Nyheter

– Oljedirektoratet svikter sitt samfunnsoppdrag

Illustration: Oil platform in the Arctic Ocean
Illustration: Oil platform in the Arctic Ocean
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 20. januar, 2015

Bellona mener Oljedirektoratet bryter god forvaltningsskikk i sin håndtering av petroleumsloven og ber i et brev til Olje- og energiminister Tord Lien om at oljedirektør Bente Nyland går av. - Oljedirektøren viser manglende rolleforståelse og direktoratet svikter sitt samfunnsoppdrag på en måte som svekker dets kompetanse, objektivitet og troverdighet, skriver Bellona-leder Frederic Hauge i brevet.

– Bellona ber nå om en redegjørelse fra Olje- og energiminister Tord Lien, og at dette følges opp i energi- og miljøkomiteen, sier Frederic Hauge.

I brevet, som ble oversendt i dag, pekes det blant annet på at Oljedirektoratet (OD) har holdt tilbake informasjon om seismikkskyting i Barentshavet og i Lofoten. De har videre unnlatt å opplyse politikere om kostnadsrisikoen for staten ved en 23. konsesjonsrunde for Barents- og Norskehavet.

Bellona leverte i fjor en høringsuttalelse om 23. konsesjonsrunde sammen med sju andre miljøorganisasjoner. Her ble regjeringen oppfordret til å skrinlegge hele utlysningen, på grunn av usikkerhet om virkninger for miljøet i blokker nær iskanten i Arktis. Et oljeutslipp i disse områdene kan få katastrofale følger for økosystemet. I dag legges 23. konsesjonsrunde fram, etter å vært utsatt fra før jul.

I et intervju med Stavanger Aftenblad i helgen uttrykte OD-direktøren forståelse for at oljeselskap kan være bekymret for at de ikke skal få bore nær iskanten i Barentshavet. For Bellona var denne uttalelsen dråpen som fikk begeret til å renne over, og en medvirkende faktor til at Tord Lien i dag mottar dette brevet.

– En fagetat skal vise respekt for andre fagetater. Det er subjektivt, uheldig  og ikke hennes oppgave som direktør å si at det skaper usikkerhet at andre fagetater får noen flere uker til å jobbe med saken, sier Bellona-lederen til Aftenbladet.

– Her tar regjeringen en beslutning om å sløse vekk oppimot 200 milliarder kroner – uten at saken er tilstrekkelig opplyst. 29 av de 40 selskapene som har meldt sin interesse, betaler ikke skatt til Norge. Det betyr at de vil få direkte utbetalt nesten 80 prosent av kostnadene sine hvis de borer tørre brønner eller ikke får drivverdige funn, sier Hauge.

I brevet peker Bellona også på at OD ukritisk har tilrådd åpning av nye foreslåtte felt og bidratt til å forsinke CO2-lagring. I tillegg brøt de petroleumsloven i forbindelse med elektrifisering av Utsirahøyden i fjor høst.