Nyheter

– At Tord Lien åpner for oljeboring i isen er en katastrofe for miljøet

Silje Lundberg
Silje Lundberg

Publiseringsdato: 20. januar, 2015

I dag gir Olje- og energiminister Tord Lien oljeindustrien alt de har pekt på, og åpner totalt 54 nye blokker i Barentshavet. Noen ligger innenfor den variable iskantsonen. - Bellona karakteriserer de nye tildelingene som en katastrofe for miljøet, og konstaterer at Tine Sundtoft nok en gang har sviktet som klima- og miljøminister, sier Bellonas Silje Lundberg.

-Regjeringen overkjører nå i dag miljøfaglige råd og forsømmer sitt ansvar som forvalter av de sårbare havområdene i Arktis, sier Silje Lundberg, petroleumsrådgiver i Bellona.

I forrige uke kom en ny rapport fra University College of London som viste at alle petroleumsressurser nord for polarsirkelen må bli liggende dersom verden skal ha sjans til å nå 2-gradersmålet.

– Det ser ut til at Tine Sundtoft har abdisert helt i klimaspørsmålet, og bare er blitt en velvillig marionette for Tord Lien. De to statsrådene viser en totalt sviktende ansvarsforståelse for økende klimagassutslipp og for sårbare økosystem. Tine og Tord legger opp til et hasardiøst veddemål mot 2-gradersmålet og med milliarder av skattebetalernes kroner, sier Lundberg.

I en felles høringsuttalelse til Olje- og Energidepartementet krevde Greenpeace, Natur og Ungdom, Bellona, WWF, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet og SABIMA våren 2014 at det ikke lyses ut nye blokker til oljeindustrien i 23. konsesjonsrunde. Særlig advarte organisasjonene mot å lyse ut de nordligste leteområdene i regjeringas forslag.

– De arktiske områdene er enestående i verdenssammenheng, og Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte disse på en bærekraftig måte. Med denne utlysninga viser Tord Lien total mangel på respekt for et av våre viktigste og mest sårbare økosystemer, og for klimaets tålegrense, sier Lundberg.

Farlige, isfylte farvann

Flere av områdene som er tildelt til oljeindustrien går innenfor et område der havisen bidrar til å skape unike og sårbare økosystemer. Selv om Tine Sundtoft i dag har forsøkt å omdefinere denne iskanten slik at petroleumsindustrien kan flyttes stadig nordover, har hun ikke dekning for det i de faglige tilrådningene som både Miljødirektoratet og Polarinstituttet kom med i forbindelse med 23. konsesjonsrunde.

– Områdene som er åpnet nå vil føre til at Norge slår vår egen verdensrekord i å bore verdens nordligste letebrønn. Tine Sundtoft har i dag vist at Norge ikke har en klima- og miljøminister, men har to oljeministre. Nå går hun mot alle faglige anbefalinger og sørger egenhendig for at oljeindustrien kommer til å få fri adgang i nord. Sundtoft løper oljeindustriens ærend, sier Lundberg.

Opposisjonen må sikre iskanten

Avgjørelsen om hvor iskanten går skal tas av Stortinget. Det gir opposisjonen en mulighet til å endre de drastiske oljeplanene til regjeringen.

– Vi forventer at en samlet opposisjon nå sørger for iskanten blir reddet fra klørne til Sundtoft og Lien. Venstre og KRF har et særskilt ansvar, men det har også Arbeiderpartiet. Dersom Jonas Gahr Støre mener alvor med klimaengasjementet sitt har han sjansen til å vise det i denne saken, avslutter Lundberg.

For mer info, kontakt Silje Lundberg på telefon 91 33 17 29.