Nyheter

Bellona politianmelder Norterminal

Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
Bellona

Publiseringsdato: 19. februar, 2015

Skrevet av: Bellona

Norterminal Kirkenes har drevet ulovlig oljeomlasting i islagt vann i Bøkfjorden. Bellona krever at de bøtelegges og mister driftstillatelsen.

De alvorlige regelbruddene ble oppdaget da Miljødirektoratet nylig foretok en kontroll i Bøkfjorden. Direktoratet peker på at oljeomlastingen foregår i et område nær land, med flere sårbare miljøområder i nærheten og i en nasjonal laksefjord. Selskapet har også for dårlig beredskap. Miljødirektoratet har derfor krevd at driften stanses.

Mandag sendte Bellona inn en politianmeldelse av selskapet. I anmeldelsen tar Bellona til orde for at selskapet bøtelegges og permanent mister tillatelsen til å drive oljeomlasting i Bøkfjorden.

LES HELE ANMELDELSEN HER

– Bellona mener Norterminals brudd vitner om manglende kunnskap og evne til å gjennomføre slike operasjoner. Når de foretar omlasting med masse sjøis flytende rundt skipene tar de en enorm risiko. Ved et oljeutslipp har ikke hverken lenser, skimmere eller mannskaper utstyr til å ta opp oljen, sier Bellonas shipping-rådgiver Sigurd Enge.

Han merker seg også avsløringen om at Norterminal ikke oversetter viktige dokumenter til engelsk, til tross for at nøkkelpersonell ombord ikke kan norsk.

– Det forteller oss at dette er et selskap som utsetter Bøkfjorden for en altfor stor risiko, sier Enge.

Norterminal har allerede i utgangspunktet mildere vilkår enn lovverket tilsier. I fjor overkjørte klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) sitt eget fagdirektorat og ga Norterminal lov til å drive oljeomlasting i den sårbare laksefjorden. Et av de nye vilkårene var at bedriften selv kunne vurdere når det var for så mye is i fjorden at virksomheten måtte stanses.

Dette er et av de viktigste punktene på direktoratets liste over regelbrudd.

– Dette setter ministerens overprøving av direktoratet i et merkelig lys. Når det blir avdekket så alvorlige brudd på tillatelsen tyder det på at denne virksomheten bør opphøre, mener Sigurd Enge.