Nyheter

– Det er mye jobb å gjøre på sokkelen

Det er særlig utslippene fra norsk sokkel som øker. Utslippene fra olje og gass er 82,8 prosent høyere nå enn i 1990.
Erik Christensen

Publiseringsdato: 22. juli, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

- Nedgangen i oljesektoren er større enn den hadde trengt å være. Bransjen burde bruke ledig kapasitet til vedlikehold og plugging av gamle brønner, mener Bellona.

– Det er ikke slik at Bellona jubler når oljearbeidere får sparken. Vi ser en rekke oppgaver på sokkelen som selskapene burde løse nå som prisene er lavere. Plugging av brønner og vedlikehold av plattformer er to åpenbare oppgaver, sier fagleder i Bellona, Hallstein Havåg.

Ifølge Petroleumstilsynet var det i fjor 282 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel.

– Vi vet også at det er en katalog på flere tusen brønner som må plugges i løpet av de neste tiårene, sier Havåg til Klassekampen.

 

Vil ikke forlenge oljealderen

Hallstein Havåg Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg. Photo: - Credit: Bellona

Bellona har laget en liste med ti punkter over tiltak som kan bidra til å holde arbeidsledigheten nede på kort sikt. Med rekordlav oljepris og usikkerhet i verdensmarkedet, er også tiden inne for å starte en omstilling av hele sektoren – i grønn retning.

– Vi vil ikke forlenge oljealderen. Men kompetansen i bransjen må tas vare på, og brukes til noe nytt og fremtidsrettet, sier Havåg.

Derfor er det CO2-lagring som topper Bellonas liste.

– Det er her vi ser det største potensialet for nye arbeidsplasser, både på kort og lang sikt. Å kartlegge Utsira-formasjonen vil kreve borerigger og transport av gass. På grunn av vår gunstige geologi kan CO2-lagring bli en storindustri for Norge, sier Havåg.

Bellona anslår at CO2-lagring i Norge kan bli en industri på størrelse med den britiske oljeindustrien per i dag.

 

Staten bør ikke dekke overskridelser

Bellona har lenge kjempet mot oljebransjens særskatteordninger. Nå kommer miljøstiftelsen med et konkret, moderat forslag som de mener vil holde flere arbeidsplasser i Norge:

– Det er velkjent at kontrakter som har gått til Asia har endt med store budsjettoverskridelser. I dag dekker staten 78 prosent av disse overskridelsene. Men dersom man setter foten ned for dette, og bare dekker kostnader innenfor den godkjente planen, er det grunn til å tro at flere kontrakter går til norske verft, mener Havåg.

 

Bellonas 10 punkter for å  bremse arbeidsledigheten

1. Staten (ved Gassnova) må sette i gang kartlegging av gunstige områder for CO2-lagring i Nordsjøen, særlig i Utsira-formasjonen.

2. Selskapene må bruke ledig kapasitet til å plugge gamle brønner.

3. Selskapene må bruke ledig arbeidskraft til å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid og slik minke risikoen for utslipp og ulykker.

4. Staten må kreve meroljeutvinning i eksisterende felt i stedet for å åpne stadig nye usikre områder. Oljeselskapene må spise opp maten sin før de går på desserten.

5. Endre skattereglene, så oljeskatteordningen ikke omfatter overskridelser ut over planen Stortinget har godkjent (Plan for utbygging og drift – PUD). Med en slik regelendring er det grunn til å tro at flere kontrakter går til norske verft.

6. Staten må støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybarteknologier som Norge har naturgitte forutsetninger for. Målet må være kvalifisering for det internasjonale markedet.

7. Regjeringen må foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien.

8. Satse på storstilt nettutvikling i Nordsjøen, med tanke på omlegging av infrastruktur til elektrifisering. Dette vil kreve et nettselskap for sokkelen, og betydelig oppgradering av dagens plattformer.

9. Styrke Petroleumstilsynet og petroleumskompetansen i Økokrims miljøkrimavdeling.

10. Styrke oljevernberedskapen.