Nyheter

– Kutt oljesubsidiene!

Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona

Publiseringsdato: 6. august, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Bellona fortalte i mai om de enorme kostnadsoverskridelsene i oljebransjen, og om hvordan den norske stat gjennom subsidier tar på seg all risiko og betaler milliardregningene når prosjektene feiler. Nå viser en ny rapport fra International Monetary Fund (IMF) at tallene for fossilsubsidier er enda «styggere» en først antatt.

– Kutt oljesubsidiene og gi industrien rammevilkår som gjør det attraktivt å satse på CO2-reduserende investeringer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Regjeringen nekter å prate om helheten

Norsk Olje og Gass har iherdig benektet at norsk oljebransje er subsidiert. IMF sin rapport over fossilsubsidier globalt er enda en spiker i kista på argumentet om at Norge ikke subsidierer fossilbransjen.

Erna Solberg snakker om direkte subsidiering av fossile brensler som om det kun dreier seg om billig drivstoff i Midtøsten og Afrika. Børge Brende har lovet 100 millioner kroner til utviklingsland for at de skal fase ut sine subsidier til fossile brensler. Men regjeringen lar all snakk om tiltak og endringer i norsk regelverk og praksis være urørt i sin strategi om fossilsubsidier, forteller Hauge.

Fossilsubsidiering praktiseres også i industrialiserte land!

Hovedfunnene i den nye rapporten er at subsidier av fossil energi på verdensbasis er mye større enn tidligere estimater viser, at de praktiseres ikke bare i utviklingsland, men også i industrialiserte land, og at en utfasing av disse subsidiene kan gi i størrelsesorden 20 % reduksjon i utslipp av klimagasser – i tillegg til å redusere antall premature dødsfall gjennom bedre luftkvalitet og mindre trafikk.

– Studien er betimelig i subsidiedebatten fordi den inkluderer miljøkostnader, og setter derved en pris på karbon, som mange har etterlyst som den hellige gral for å få skikk på internasjonal klimapolitikk. Studien baserer seg på estimater for sosiale kostnader av karbonutslipp, og tar inn over seg endringer i matproduksjon, helse, skade på infrastruktur og eiendom, og verdien av økosystemtjenester, ved ulike utslippsscenarier, forklarer fagrådgiver i Bellona, Marit Sjøvaag Marino.

På feil kurs

Norge er langt fra verst i klassen, verken når det gjelder absolutte beløp eller som andel av BNP, men vi er også langt fra toppen.

– Vi er dårligere i 2015 enn vi var i 2013, hvilket motbeviser alle utsagn om at vi jobber knallhardt med dette. Realiteten er at vi ikke betaler en riktig pris på fossile varer, fordi vi slipper å betale for skaden den fossile varen gjør på omgivelsene. Disse subsidiene er penger som burde ha en alternativ anvendelse, sier Hauge.

– President Barack Obama har endelig tatt grep og endret rammebetingelsene for amerikansk industri, slik at det skal lønne seg å redusere CO2-utslippene. Når skal den norske stat ta samme ansvar?

Les mer om hvordan den norske stat subsidierer oljenæringen

IMF-rapporten omtalt i The Guardian