Nyheter

Klimaseier: Regjeringen strammer inn overfor oljenæringen

Frederic Hauge og Kallinika aksjonerer mot oljeriggen West Hercules sør for Lofoten i november 2019.
Frederic Hauge og Kallinika aksjonerer mot oljeriggen West Hercules sør for Lofoten i november 2019.

Publiseringsdato: 1. september, 2021

Midt i valgkampen foreslår Regjeringen konkrete endringer i oljeskatteregimet som Bellona har jobbet for i mange år. – Det er svært viktig at regjeringen endelig anerkjenner den betydelige risikoen staten tar på sokkelen, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.

Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner og olje- og energiminister Tina Bru frem forslag til omlegging av oljeskatteregimet. Forslaget innebærer blant annet å fjerne oljenæringens leterefusjon- og opphørsrefusjonsordninger og innføre en kontantstrømskatt. Bellona ønsker forslaget velkommen.

– Denne debatten har vi forsøkt å reise over mange år, blant annet ved å klage inn leterefusjonsordningen til EØS-domstolen ESA. At regjeringen nå åpner for endringer i oljeskatteregimet er en seier i seg selv, sier Eriksen som presiserer at forslaget først skal på høring og behandles i Stortinget.

–Men vi har store forhåpninger om at et «grønnere» Storting vil banke dette gjennom, sier Eriksen.

Dødsstøtet for leting i Barentshavet

Bellona har i 35 år kjempet mot oljevirksomhet i de sårbare områdene i nord, og mener at det nye oljeskatteregimet kan gjøre oljeleting i Barentshavet betydelig mer risikofylt for oljenæringen, særlig for mindre aktører.

– Regjeringen innrømmer her at risikoen for ulønnsomme prosjekter er for stor. De skal ha skryt for flere fornuftige tiltak. Noen av disse endringene har Bellona bedt om lenge, blant annet fjerning av leterefusjon og opphørsrefusjon, og det er viktig at det totalt sett gir et strammere regime. Dette bør være dødsstøtet for leting i Barentshavet, sier Frederic Hauge.

Han legger til at «Vill Vest-tiden» nå er over.

Subsidiene gir ikke mening

– I en situasjon hvor klimaendringene krever at vi stopper bruk av fossile energikilder, og fornybar energi er i ferd med å kunne utkonkurrere fossil energi på pris, da gir det ikke mening hverken for klima eller lommeboka at vi fortsetter å subsidiere norsk leteaktivitet på denne måten, sier Hauge.

Frem til i dag har debatten rundt disse særsubsidiene blitt stanset av oljeindustriens massive lobby- og markedskrefter.

– Dagens store seier er at det i det hele tatt foreslås endringer i oljeskatteregimet. Nå bør det åpnes for bredere debatt om hvordan vi kan sikre lavere risiko for staten og raskere omstilling av næringen, sier Hauge.

Les også: Det farlige oljeveddemålet

– Nå skal vi sette oss ned i Bellona og studere konsekvensene av dette. Men det er ingen tvil om at dette er en delvis innrømmelse overfor den sterke kritikken fra blant andre Bellona, om at dagens ordninger kan føre til at utbygginger blir lønnsomme for oljeselskapene og tapsbomber for staten, sier Hauge.

Les også: Alt du trenger å vite om leterefusjonsordningen