Nyheter

Hæ? Skal oljeselskapene diktere prisen på klimatiltak?

Sissel Forsberg, Bellona

Publiseringsdato: 20. april, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

En forkortet versjon av dette innlegget signert daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg,  ble publisert på dn.no i går kveld og i Dagens Næringsliv i dag.

DN vil ikke ha stortingspolitikere på vei inn på Equinor-sjefens kontor, men vil gjerne ha Equinor-sjefen på Klima- og miljøministerens kontor. Bellona tror det er en veldig dårlig ide. Å la oljeselskaper diktere prisen på klimatiltak er ikke løsningen for å nå våre klimamål.

I lederartikkelen i Dagens Næringsliv 14. april, som handler om Equinors søknad om å elektrifisere Melkøya ved Hammerfest, synes avisen å ville overlate evalueringen av riktig pris på norske klimatiltak til oljeselskapene.  DN ser ut til å mene at bedriftsøkonomisk lønnsomme investeringer for oljeselskaper er de samme som  samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak for klimakutt i petroleumssektoren. Det er mulig at DNs leder-redaksjon tror på dette, men å la oljeselskaper diktere prisen på klimatiltak er ikke løsningen for å nå våre klimamål.

Selvsagt skal alle aksjonærer kunne bruke sin eiermakt til å vurdere bedrifters prioriteringer. DN mener tydeligvis at statlig eierskap er det samme som passivt eierskap. At Equinors beregning av investeringskostnader er for høy (i følge Bellona og ‘uavhengige forskere’) og løsningen er problematisk (i følge NVE) skal åpenbart tillegges liten vekt. Det er kostnaden for Equinor – forurenser – som skal være beslutningsgrunnlaget. Og det skal ikke ettergås av noen.

«Å ettergå Equinors investeringskalkyle er ikke Stortingets jobb», skriver DN. Hvem skal da gjøre det? Equinors generalforsamling? Nei, vent….

Å ettergå Equinors investeringskalkyle er vel heller ikke det som er hovedpoenget her?

Stortinget ber om en utredning som kan føre til best mulig klimatiltak, ikke bedriftsøkonomisk mest optimale klimatiltak for ett oljeselskap.  DN mener at til «listen over strømslukende politiske ønskedrømmer er lang». Hvorfor den er spesielt lang i Nord-Norge underbygger avisen ikke videre,  men  mener åpenbart at man først skal bruke strømmen å redusere Equinors investeringskostnader. Det er åpenbart helt naturlig at Statnett og Statkraft skal gjøre investeringene for Equinors klimakutt. Dette er i beste fall en gammeldags måte å tenke klimapolitikk på.

Hadde DN tatt oljeselskapets posisjon og påstander for god fisk og forsvart dem med nebb og klør dersom det var snakk om BP eller Total?

For tre år siden avslørte DN Equinors aktiviterer i USA; aktiviteter som førte til enorme milliardtap.  Disse avsløringene tyder på at det ikke er så lurt at staten stoler blindt og uhemmet på Equinors beregninger… eller?

Å sammenligne en ettergang av Equinors investeingskalkyler for et tiltak de ikke ønsker med hva Statkraft tar betalt for fastpriskontrakter i et åpent marke, er åpenbart idiotisk og fordummende.

DN mener at et (offentlig eid) oljeselskaps klimatiltak skal være basert på en en kommersiell og bedriftsøkonomisk beslutning. Og med et minimum av etterprøving. Det er akkurat den tankegangen som har ført oss inn i klimakrisen i utgangspunktet.

Det er på tide å legge fra seg den ideologiske monokkelen og ta på seg de pragmatiske lesebrillene. For å gjøre klimatiltak som faktisk er mulige å gjennomøre må vi forvente at noen aktører – også oljeselskapene – tar en større del av kostnaden enn det som er et «bedriftsøkonomisk optimum». Av og til.  Vi må også tåle at eiere utfordrere selskapenes premisser for investeringskalkyler. Det vil vi – som samfunn – være tjent med.