Nyheter

Krf sier blankt nei til olje i Lofoten

Publiseringsdato: 2. april, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er glad for at partiet tar et oppgjør med oljeindustriens ønske om å få slippe til i sårbare havområder.

Kristelig folkeparti har i dag presentert utkastet til nytt partiprogram, og gjort det klart at partiet kommer til å stille absolutt krav om at Lofoten og Vesterålen blir vernet mot oljevirksomhet hvis det kommer i regjeringsforhandlinger neste år.

– Vi er svært glade for at Krf stiller seg som garantist mot oljeboring utenfor Lofoten om de kommer i regjering, sier oljerådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

– I tillegg er vi fornøyde med at partiet legger opp til at alle nye utbygginger på norsk sokkel utelukkende skal forsynes med ren kraft fra land, i stedet for skitne gassturbiner, sier Sæther.

Må bli mer konkrete

I sitt programutkast legger Kristelig Folkeparti stor vekt på at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljø, og partiet skriver at de ønsker et offensivt avgiftssystem og innføring av et såkalt grønt sertifikatmarked for å få realisert mer fornybar energi.

Likevel er partiet svært forsiktig når det skal konkretisere ambisjonsnivået. Da Krf, sammen med Venstre og Høyre, presenterte sine krav til Stortingets klimaforlik i fjor, hadde de et målfestet ambisjonsnivå på en 27 prosents reduksjon i Norges klimagassutslipp fra 1990-nivå innen 2020.

Hvor er klimamålet?

Bellona har sett gjennom det nye programutkastet, og har ikke funnet noe mål for hvor stort utslippskutt partiet vil jobbe for, noe Bellona er skuffet over.

– Krf viser vilje til å komme på banen med mange gode forslag til virkemidler og tiltak, som for eksempel økt el-avgift, men vi lurer jo veldig på hvor mye Krf ønsker å kutte norske utslipp med. Hvor er klimamålet, spør leder av energi- og klimaavdelingen i Bellona, Ane T. Brunvoll.

– Vi forventer at partiet vil konkretisere sine klimamål fram mot landsmøtet, slik at nivået på Krfs miljøavgifter og andre tøffe miljøtiltak blir helt klare og tydelige, sier leder av energi- og klimaavdelingen i Bellona, Ane T. Brunvoll.

Nevner ikke CO2-rensing

I programutkastet nevnes heller ikke videreføring av prosjektene for CO2-fangst og -lagring på gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad.

Bellona har imidlertid fått opplyst fra sikre kilder i partiet om at det kommer til å foreligge et endringsforslag med løfter om videreføring av renseprosjektene fram mot landsmøtet. Bellona forutsetter at disse vil bli vedtatt av partiet.

– Krf vil ha en forferdelig liten miljøtroverdighet om de ikke går inn for videreføring av prosjektene for CO2-håndtering på Kåstø og Mongstad, sier Brunvoll.

Det nye partiprogrammet til Krf skal vedtas på landsmøtet i slutten av april.

Også Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sier klart nei til olje utenfor Lofoten og Vesterålen.

 

For ytterligere kommentarer i denne saken, kontakt:

Oljerådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther (97 52 79 54)
Leder av energi- og klimaavdelingen i Bellona, Ane T. Brunvoll (97 77 90 89)
Informasjonsansvarlig i Bellona, Anne Karin Sæther (90 20 55 20)