Nyheter

– Nytteløst oljevernfond fra Høyre

Oljesøl etter havariet av Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 12. august, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Høyre vil gå inn for et statlig fond som blant annet skal brukes på infrastruktur og oljevern i Lofoten og Vesterålen hvis området åpnes for oljeboring i neste stortingsperiode.

Høyre ønsker å etablere et statlig fond på 5 milliarder, til blant annet infrastruktur, teknologiutvikling og en styrking av oljevernberedskapen i Lofoten og Vesterålen hvis området åpnes for olje.

Dette ble kjent på en pressekonferanse i dag. Høyre vil også bruke det såkalte LoVe-fondet til å styrke merkevaren Lofoten og til bedrifter som kan posisjonere seg for å få kontakter fra en eventuell oljevirksomhet.

– Høyre tar ikke hensyn til at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er så sårbare at en oljeulykke her kan gi uopprettelige skader. Havariet i Langesund har lært oss, at oljevernutstyr blir som plaster på et beinbrudd under dårlige værforhold, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Kortsiktig satsing

Høyre kan ikke velge både fisk og olje i Lofoten og Vesterålen, mener Bellona.

Hovednæringene i regionen i dag, fiskeri og reiseliv, er basert på et rent og rikt hav. Bellona mener at en næringssatsning fra Høyre heller burde ha fokusert på videreutvikling av de eksisterende fornybare næringene, og ny næringsvirksomhet i form av fornybar energiproduksjon.

– Det er et paradoks at Høyre vil bruke masse penger på et kortsiktig oljeeventyr for regionen, når en skikkelig satsning på videreutvikling av fiskerinæringen og merkevaren som regionen har bygd vil kunne bidra til å skape fornybar og langsiktig verdiskapning, sier Sæther.

Hun viser blant annet til at Bellona har foreslått å legge et nasjonalt testsenter for dyrking av biomasse i saltvann til Lofoten.

Må være forberedt på flere ulykker

Høyre vektlegger også at fondet skal benyttes til å styrke oljevernberedskapen i regionen.

– Det er en selvfølge at det skal være et tilstrekkelig oljevern tilstede hvis det sårbare havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljeboring. De siste års hendelser på norsk sokkel tilsier at vi må være forberedt på flere oljeulykker, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Hun viser blant annet til at Petroleumstilsynet har uttalte nylig at bare har vært flaks at man den siste tiden har unngått en storulykke på norsk sokkel.