Nyheter

Equinor svartelistet i Singapore

Johan Castberg FPSO under konstruksjon ved Sembcorp-verftet i Singapore.
Johan Castberg FPSO under konstruksjon ved Sembcorp-verftet i Singapore.
Illustrasjon: Equinor

Publiseringsdato: 23. desember, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Miljøstiftelsen Bellona sendte i går et nytt varselbrev til Petroleumstilsynet om Equinors utbygging av Johan Castberg ved Sembcorp Mariners verft i Singapore. 

Varselet dreier seg om nye utfordringer for Equinor, som har blitt svartelistet av Singapores myndigheter og dermed har store problemer med å få arbeidstillatelser for kritisk personell. Svartelistingen kommer som følge av trakassering av arbeidere og forfordeling av innleid arbeidere fra Korea.

– Equinor ble satt på en «watch-list» av myndighetene i Singapore i juli 2020. Årsaken var at myndighetene mente vi hadde for mange utenlandske arbeidstakere i forhold til lokale arbeidstakere, bekrefter pressetalsperson Fredrik Jebsen Bråten overfor Dagbladet.

Bellona har tidligere varslet om at store deler av sveisearbeidet er utført feil, og at det er store feil i dataprogramvaren som er benyttet til å designe produksjonsskipet.  De to forrige varslene fra Bellona førte til at Ptil igangsatte granskning av Castberg-prosjektet.

Nå ber Bellona om at Petroleumstilsynet utvider den pågående granskningen.  

Equinor har nå reelle problemer med å få arbeidstillatelser for kritisk kompetanse i et prosjekt som allerede har store utfordringer og forsinkelser. Ny stedleder for Equinor måtte vente i 87 dager på tillatelse, som kom på plass først i forrige uke.  

Bellona har varslet Ptil om at dette kan få konsekvenser for fremdrift, økonomi og sikkerheten i prosjektet, gitt de allerede store utfordringene som finnes.  Bellona anser ikke saken som endelig avklart og frykter at Equinor fortsatt vil oppleve konsekvenser for kan forverre prosjektet som følge av svartelistingen.

— Det er svært alvorlige forhold som Equinor her er beskyldt for, sier Bellona-leder Frederic Hauge. 

Det er avslørt en ukultur ved Equinors arbeid i Singapore som er alvorlig for Equinors omdømme som seriøs internasjonal aktør. 

Bellona har informasjon fra flere ulike kilder i saken, og anser informasjonen som svært troverdig.

Bellona ber nå det norske Petroleumstilsynet om å utvide sin eksisterende granskning til å omfatte også disse to forholdene. Bellona skriver også i varselet til Petroleumstilsynet at de har mottatt informasjon som tyder på potensielt store problemer i forbindelse med elektro- og IT-installasjon, og at dette er problemer som kommer i tillegg til de problemer Bellona tidligere har avslørt om sveisekvaliteter og designfeil.

Les også: Varslingsbrev nr 3 vedrøende Johan Castberg