Nyheter

Bellona tester hybridbil

Forfatteren prøver Honda Insight.
Cato Buch / Bellona

Publiseringsdato: 10. september, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Nylig hadde Bellona gleden av å prøvekjøre en av Hondas nye miljøsatsinger - hybridbilen Honda Insight. I løpet av en helg testet vi bilen både under bykjøring og på landeveien. Men bidrar hybridbilene egentlig med utslippsreduksjoner som monner?

 

 

Nylig hadde Bellona gleden av å prøvekjøre en av Hondas nye miljøsatsinger – hybridbilen Honda Insight. I løpet av en helg testet vi bilen både under bykjøring og på landeveien.

Honda Insight bruker i gjennomsnitt 0,34 liter bensin per mil. De gjennomsnittlige utslippene av karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC) og nitrøse gasser (NOx) er tilfredsstillende i forhold til de standarder som gjelder. Det vil si omlag en tredjedel av dagens øvre grense. Utslippene av CO2 er omlag 80 gram per km.

Bilens primære drivkilde er en 1 liter stor bensinmotor. Elmotorens oppgave er først og fremst å bistå med ekstra drivkrefter under akselerasjon. Den totale toppeffekten til motorpakken er 76 HK. Det tilsvarer ytelsen til en vanlig 1,5 liter bensinmotor. Honda Insight akselererer fra stillestående til 100 km/t i løpet av 12 sekunder, og toppfarten er 180 km/t.

I følge Honda skyldes ikke bilens lave drivstofforbruk hybridmotoren alene. Det er også lagt vekt på aerodynamisk form og lav rullemotstand. Karosseriet er dessuten av aluminium, og bilen veier derfor ikke mere enn 850 kg. Det er 40% mindre enn dersom den hadde vært laget av stål.

Under prøvekjøringen av Honda Insight fikk vi et svært godt inntrykk av bilen, men vi vil likevel peke på en mangel. Det var ikke mulig å velge å kun bruke elmotoren under kortere strekninger, som for eksempel ved ferdsel i tettbygde strøk hvor beboerne ofte er plaget av redusert luftkvalitet. Til tross for dette virker Honda Insight godt egnet for bykjøring. Dersom den settes i fri stanser bensinmotoren automatisk, og tennes ikke igjen før bilen settes i gir. Dette er en interessant detalj med tanke på stillestående rushtrafikk.

Hybridbilen – fremtid eller feilspor?
For Bellona er det naturlig å spørre seg om hybridbilene egentlig er så miljøvennlige. De er tross alt bassert på vanlige forbrenningsmotorer, og selv om utslippene synker forsvinner de ikke. Med andre ord – er hybridbilene bare et enkelt miljøalibi for bransjen?

Samtidig som bilprodusentene utvikler hybridbilene arbeider de også med andre prosjekter. Flere av dem kan tilby elbiler med en rekkevidde på opp til 10 mil og toppfart rundt 90 km/t. Men elbilene er fortsatt først og fremst et alternativ for dem som ønsker en miljøvennlig bil til bykjøring. Det er imidlertid ikke mange årene igjen før også utslippsfri langkjøring er et reelt alternativ. Det stilles store forventninger til utviklingen av biler med brenselcellebassert teknologi. De kan kombinere nullutslipp med rekkevidden vi kjenner fra dagens biler, og vil være på markedet allerede om få år. Faktisk er det nettopp Honda som tar sikte på å være først ute. De har annonsert at deres Honda FCX er klar for salg allerede i år 2013.

Bellona tror at det i fremtiden blir vanskelig å møte stadig strengere krav til utslipp fra transportsektoren dersom ikke dagens forbrenningsmotorer etterhvert erstattes av ny utslippsfri teknologi. Per dags dato utgjør hybridbilen et renere alternativ til dagens konvensjonelle biler. Den er imidlertid ikke noen endelig utslippsreduserende løsning for sektoren, som trolig vil gjennomgå store forandringer i løpet av kommende 10-årsperiode.