Nyheter

Nasjonal transportplan og Statbudsjettet motsier hverandre

Publiseringsdato: 4. oktober, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Regjeringen ville bruke avgifter for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren for 5 dager siden. Nå setter de ned drivstoffavgiftene og opp årsavgiften.

5 dager gammel plan forlatt?

Fredag la Regjeringen Stoltenberg frem St. meld 46 «Nasjonal Transportplan 2002-2011» som understreker at det vil bli gitt høy prioritet til arbeidet med å redusere transportsektorens miljøproblemer. For å redusere utslippet av klimagasser og forsurende avgasser, ville man bruke «tverrsektorielle virkemidler som for eksempel avgifter» i tillegg til EU-pålagte tekniske krav.


Skal man redusere utslippene av gassene, er det nærliggende å tro at man først og fremst ville øke bensin- og dieselavgiftene. Det er avgiftene som vil gi størst virkning. Skal regjeringen følge sin egen plan må altså bensin- og dieselprisen opp.


I dag, fem dager senere, ser det ut til at denne biten av Nasjonal Transportplan allerede er forkastet. I Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag vil man senke bensin- og dieselavgiften med over en krone pr liter. Dette betyr at CO2-utslippene fra veitransport vil øke med over nye 2% i tillegg til økningen som Nasjonal Transportplan legger opp til.


I tillegg vil en del av utslippsreduksjonen for avgasser som skaper dårlig byluft, spises opp. Dette er uheldig med tanke på at mellom 600 og 2400 mennesker dør en for tidlig død hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet.


Bellona mener ikke at bensin- og dieselavgiften er et godt virkemiddel for å få ned skadene av utslipp fra transportsektoren. Men inntil myndighetene tar i bruk egnede virkemidler, så må man i det minste holde på de man har. Vi mener også at alternative virkemidler må på plass, noe Nasjonal Transportplan er meget vag i forhold til.