Nyheter

SAS blir miljømerket

Publiseringsdato: 24. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

SAS kunne i dag melde at de er blitt godkjent av de to miljøsertifikatene ISO 14001 og EMAS, som omfatter hele driften i selskapet. Bellona-rådgiver Tone Knudsen er glad for utmerkelsen.

– Det er gledelig at en stor aktør som SAS ønsker internt fokus på miljø, og vi tror sertifiseringen er med på å bevisstgjøre ansatte og ledelse om miljøproblemene. Her må flere selskaper følge etter, oppfordrer hun.

Arbeider for biodrivstoff

Hun understreker at dette må føre til videre miljøsatsing i selskapet, og at de virkelig store klimagevinstene i flytrafikken først kommer når mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk.

– Vi håper dette miljøengasjementet blir tatt videre og at SAS nå vil arbeide ekstra hardt for at algebasert biodrivstoff skal tas i bruk i stor skala i flytrafikken.

Skal kutte 20 prosent

SAS har selv i sin egen miljøstrategi planlagt hvordan de kan redusere CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020. Der er biodrivstoff ett av virkemidlene, sammen med blant annet nye fly og mer effektiv flyledelse.

EMAS er et frivillig EU-sertifiseringsprogram, og som blant annet innebærer at selskapet vedtar en egen miljøpolicy hvor de setter seg mål og gjennomfører tiltak for å nå dem. I tillegg må selskapet årlig rapportere om resultatene. EMAS har inkludert kravene som finnes i ISO14001-standarden.