Nyheter

SAS blir miljømerket

Andre flyselskaper bør følge etter SAS og bli miljøsertifisert, mener Bellona.

Publiseringsdato: 24. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona hilser velkommen nyheten om at SAS er blitt miljøsertifisert. Bellonas Tone Knudsen håper selskapet nå vil jobbe ekstra hardt for en omlegging til mer miljøvennlig flydrivstoff.

SAS kunne i dag melde at de er blitt godkjent av de to miljøsertifikatene ISO 14001 og EMAS, som omfatter hele driften i selskapet. Bellona-rådgiver Tone Knudsen er glad for utmerkelsen.

– Det er gledelig at en stor aktør som SAS ønsker internt fokus på miljø, og vi tror sertifiseringen er med på å bevisstgjøre ansatte og ledelse om miljøproblemene. Her må flere selskaper følge etter, oppfordrer hun.

Arbeider for biodrivstoff

Hun understreker at dette må føre til videre miljøsatsing i selskapet, og at de virkelig store klimagevinstene i flytrafikken først kommer når mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk.

bodytextimage_2a-low.jpg Photo: Foto: Roberto Di Trani

– Vi håper dette miljøengasjementet blir tatt videre og at SAS nå vil arbeide ekstra hardt for at algebasert biodrivstoff skal tas i bruk i stor skala i flytrafikken.

Skal kutte 20 prosent

SAS har selv i sin egen miljøstrategi planlagt hvordan de kan redusere CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020. Der er biodrivstoff ett av virkemidlene, sammen med blant annet nye fly og mer effektiv flyledelse.

EMAS er et frivillig EU-sertifiseringsprogram, og som blant annet innebærer at selskapet vedtar en egen miljøpolicy hvor de setter seg mål og gjennomfører tiltak for å nå dem. I tillegg må selskapet årlig rapportere om resultatene. EMAS har inkludert kravene som finnes i ISO14001-standarden.