Nyheter

Nasjonal Transportplan: Gode mål, få miljøtiltak

Bellona kjørte i 2013 til Murmansk i elbil.
Bellona kjørte i 2013 til Murmansk i elbil.
Bellona

Publiseringsdato: 5. april, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

Denne utgaven av Nasjonal Transportplan skulle oppfylle Norges klimamål i EU. Dessverre inneholder den ingen nye tiltak for å gjøre bil- og bussparken utslippsfri eller få landstrøm i norske havner.

Bellona er skuffet over mangelen på miljøvirkemidler i Nasjonal Transportplan, og mener regjeringen forspiller en stor mulighet.

– Planen beskriver bare de ordningene som finnes i dag, og hva Enova har gjort de siste par årene. Det tar oss ikke nærmere målet om halverte transportutslipp om 12 år, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han har kjempet for at Transportplanen skal ses i sammenheng med Norges klimaforpliktelser overfor EU, og derfor strekke seg fram til 2029. Dette har Bellona fått gjennomslag for og fagetatene legger til grunn at transportutslippene skal halveres i planperioden.

– Målene er gode. Derfor er det ekstra skuffende at planen ikke viser hvordan vi skal nå dem. NTP sier ikke noe om hvordan man skal få nok ladestasjoner til elbiler, hvordan busser og varebiler skal bli utslippsfrie eller hvordan havnene våre skal få landstrøm. Alt dette overlates til Enova, men uten nye instrukser eller friske penger, sier Hauge.

Transportplanen inneholder heller ingen oversikt over miljøeffekten til de forskjellige tiltakene.

– Denne planen varer helt fram til vi skal ha oppfylt klimamålene i EU i 2030. Mesteparten av kuttene må skje i transportsektoren. Likevel viser planen overhodet ikke hvordan vi skal gjøre det. Dette er rett og slett ikke en miljøplan, sier Hauge.

Derimot har planen fyldige beskrivelser av nye flyplasser og veier.

– Ikke minst fokuserer regjeringen på det grandiose bilprosjektet ferjefri E39, som vil konkurrere med sjøtransport langs kysten. Det er et prosjekt som direkte motarbeider satsingen på havner og farleder. Hvordan har regjeringen tenkt at en ferjefri E39 skal bidra til reduserte utslipp, spør Hauge.