Nyheter

Ut mot ny ladestrategi

Sissel Forsberg, Bellona

Publiseringsdato: 15. desember, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen vil ha rask utbygging av hurtigladere til elektriske lastebiler – og gjerne med tilhørende batteribanker. De tre organisasjonene mener at regjeringens ladestrategi er for defensiv  til å sikre tilstrekkelig fremdrift i utbyggingen. Det gjelder særlig  ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport.

– Regjeringens nye, nasjonale ladestrategi kan forsinke utbyggingen av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy med flere år. Nå gjelder det å brette opp ermene, for selv om de store elektriske lastebilene for langtransport nå kommer, så investerer ikke næringen i disse før infrastrukturen er der, sier Hallstein Havåg, daglig leder i  Bellona.

Bellona, Elektroforeningen og Nelfo har i flere høringsrunder spilt inn et forslag om et omsetningskrav for elektrisitet liknende det man i dag har for biodrivstoff. Det vil inneha en kredittmekanisme der rene ladeselskaper kan selge opptjente «fornybare elektrisitetsandeler» til omsettere av flytende drivstoff som ikke oppnår minstekravet på egen hånd. Det vil i praksis redusere kostnadene for drift av ladestasjoner.

– Dette er ikke nevnt i ladestrategien i det hele tatt. Men en slik mekanisme kan bli obligatorisk uansett, gjennom revideringen av fornybardirektivet i EU. Og det er uansett en god idé med en kredittmekanisme, mener Havåg.

Denne saken er omtalt i  Teknisk Ukeblad.