Nyheter

Hydrogen vil være drivstoffet for de første brenselcellebilene

Publiseringsdato: 13. desember, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Utsagnet kunne tilhørt Bellona, men denne gangen er det California Fuel Cell Partnership (CaFCP) som hevder dette. Det betyr at metanol spilles ut over sidelinjen, kanskje for godt.

Det har lenge vært en diskusjon om de første brenselcellebilene ville gå på metanol eller hydrogen. Metanol tar lite plass i bilen, mens hydrogen gir billigere og enklere biler, og til sist men ikke minst gir hydrogen kun utslipp av vann. Metanol derimot gir utslipp av CO2 i samme størrelsesorden som en hybridbil.

Selv om mange bilfabrikker har satset på to hester, har de fleste fabrikantene vært enige om at hydrogen er drivstoffet vi skal ende opp med. Bellona og andre, som Shell, har ment at vi bør gå direkte til en hydrogenløsning. Metanol er en forsinkende og fordyrende mellomløsning.

CaFCP er en organisasjon bestående av de store bilfabrikkantene, noen oljeselskaper, brenselcelleleverandører og myndighetene i California. Organisasjonen skal teste ut bilene i vanlig daglig drift og er en sentral aktør i verden når det gjelder brenselcellebiler. Det er derfor av stor betydning at denne organisasjonen nå sier at de første hydrogenbilene i markedet vil benytte hydrogen som drivstoff. Siden man nå er enig om at hydrogen er der man skal begynne og hydrogen er der man skal ende, er det høyst sannsynlig at hydrogen blir standard drivstoff for brenselcellebilene.

CaFCP holder imidlertid døren fortsatt på gløtt for metanol eller andre løsninger som etanol eller renset bensin. Dersom hydrogen ikke oppfyller markedes krav (det er da særlig rekkevidden man tenker på), vil andre løsninger kunne komme inn.

Mye skjer innnenfor hydrogenlagring. Honda har økt rekkevidden på sin brenselcellemodell fra 120 km til 300 km, og fremdeles er det to år til bilen kommer på markedet og 7 – 10 år før store volumer selges. Mye vil skje innen lagringsteknologi på den tiden. Det ryktes at Honda nå forlater metanol og konsentrerer seg fullt og helt om hydrogen.