Fleire hydrogenbussar til München Lufthamn

2ab9bd6604d69d3c0cb6f338919753f0.jpeg Photo: München Airport

Dei nye bussane blir drivne av brenselsceller, i motsetnad til dei eksisterande som har forbrenningsmotorar. Alle bussane vi ha lagringssylindarar for hydrogen på taket.
Bussane blir levert frå MAN Nutzfahrzeuge, medan lagringsylindarar og det øvrige lagringssystemet blir levert av Dyntek Europe. Dagens bussar har no gått 300.000 km sidan midten av 1999.