Nyheter

Fleire hydrogenbussar til München Lufthamn

Publiseringsdato: 11. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Dei nye bussane blir drivne av brenselsceller, i motsetnad til dei eksisterande som har forbrenningsmotorar. Alle bussane vi ha lagringssylindarar for hydrogen på taket.
Bussane blir levert frå MAN Nutzfahrzeuge, medan lagringsylindarar og det øvrige lagringssystemet blir levert av Dyntek Europe. Dagens bussar har no gått 300.000 km sidan midten av 1999.