Nyheter

Bellona sparker i gang valgkampen

Publiseringsdato: 3. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Bellona ber velgerne om kun å stemme på partier som krever økt satsing på biodrivstoff i hjemkommunen. Frp er allerede med på laget.

– Økt bruk av biodrivstoff kan senke Norges CO2-utslipp kraftig. Kommunene kan gå foran og gjøre dette lettere tilgjengelig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

2007 er valgkampår, og med en handlingslammet statsråd vil Bellona fokusere på kommunenes makt til å gjøre større grep enn å skru av lyset på ordførerens kontor om kvelden. Miljøstiftelsen oppfordrer nå alle til kun å stemme på partier som krever at det settes opp biodrivstoffpumper i egen kommune, og at kommunen kun kjøper drivstoff av selskaper som tilbyr biodrivstoff.

Frp-støtte

De tre Vestfold-kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg har allerede meldt seg på. Alle kommunene har Frp-flertall, og de tre lokallagene har nå vedtatt at deres kommuner vil følge Bellonas råd og gå i spissen for kommune-Norges satsing på biodrivstoff.

– Alle de tre Frp-kommunene i Vestfold har nå forpliktet seg til å benytte oss av det mest miljøvennlige alternativet når vi går til innkjøp av nye biler, sier Svein Fagereng, gruppeleder i Nøtterøy Frp.

– El-biler har ikke fungert for oss, hybridbiler blir for dyrt, og dieselbiler ønsker vi ikke på grunn av svevepartiklene. Vi ser nå at bio-etanol kan være det kommunene ser etter siden både Ford og Volvo nå kommer med denne typen biler som kan brukes i kommunen. Jeg vil si at vi bruker vår markedsmakt som store innkjøpere, sier Fagereng.

I tillegg til å forbedre sin egen kjøretøypark kan kommunene også stille krav til oljeselskapene om at de må selge biodrivstoff lokalt for at de skal kjøpe drivstoff til kommunal virksomhet.

Miljøansvar

– Når ikke Bjørnøy kan gjøre jobben så må vi finne andre allierte, sier Frederic Hauge om den noe uvanlige alliansen.

– Miljøvern blir en kjempesak i 2007. Nå må de andre partiene skynde seg om bord før toget går. Folk kommer ikke til å stemme på miljøsinker ved høstens kommunevalg, fortsetter Hauge.

– Miljøvernminister Helen Bjørnøy har satt søkelyset på enkeltindividets personlige ansvar for å minske energiforbruket, men dessverre vist seg lite handlingsvillig i større saker. Her er en gyllen mulighet for hver enkelt til å ta et miljøansvar. Dersom biodrivstoff var lettere tilgjengelig ville flere ha brukt det, og hvis storforbrukeren kommune-Norge går i spissen så behøver det ikke ta lang tid før det finnes biodrivstoffpumper i hele landet, sier Hauge.

– Kommunene har mye makt, og i høst har velgerne muligheten til å vise politikerne at det er på tide å ta miljøpolitikk på alvor, legger han til.

Bio-anbud

Kommunene bør også stille miljøkrav i anbudsrunder. Mesta i Rogaland har allerede bestemt seg for å halvere sine klimautslipp innen 2012, bla. ved bruk av biodrivstoff. Nå håper bedriften at dette vil føre til at de får flere oppdrag fra det offentlige. Bare ved basen i Stavanger har de nå redusert CO2-utslippene med 88 tonn, forteller distriktssjef Birger S. Clementsen til Stavanger Aftenblad.

I Oslo planlegges bruk av biogass i busser, og i Fredrikstad er de allerede i gang. Bio-drivstoff er CO2-nøytralt fordi planter absorberer CO2 fra atmosfæren mens de vokser. Ved forbrenning av biodrivstoff tilbakeføres den samme CO2-en til atmosfæren. Sammen med el-biler som kan gå på hydrogen er bruk av biodrivstoff den beste måten å få ned CO2-utslippene fra transport.

Følg linken til høyre på siden for å lese Bellonas nye faktaark om biodrivstoff.