Nyheter

Viking Lady imponerte Branson

Richard Branson og Frederic Hauge besøker Viking Lady i København.
(Foto: Beate Barth-Nossum/Bellona)

Publiseringsdato: 16. desember, 2009

Skrevet av: Beate Barth-Nossum

(København): - Jeg tar av meg hatten! Dette representerer et massivt skritt i riktig retning, sa Sir Richard Branson foran verdenspressen da han inntok verdens mest miljøvennlige skip, Viking Lady onsdag kveld.

Sammen med blant andre Maldivenes president Mohamed Nasheed ønsket Branson å sette fokus på behovet for partnerskap mellom privat og offentlig sektor, påbud om at all best tilgjengelig teknologi må taes i bruk for å redusere utslipp, og ikke minst: behovet for at industri og næringsliv må jobbe frem miljøriktige løsninger – uansett utfallet av COP15.

– Vi kan ikke vente på politikerne. Da tar det enda 10 år før vi kommer i gang med den teknologiske omleggingen, og det det har vi ikke tid til, sa Richard Branson.

Dette var også bakgrunnen for at den berømte og bejublede gründeren hadde omgjort styrhuset på det norskeide skipet til et Carbon War Room. Denne gang ville han rette fokuset mot utslipp fra skipstrafikken.

Teknologi og tvang

– Gjennom Carbon War Room jakter vi på beste tilgjengelige teknologi sektor for sektor. Denne båten er et levende bevis på at det allerede eksisterer teknologi som kan redusere uslippene fra skipstrafikken betydelig. Jeg mener lokale myndigheter allerede nå må nekte skip som ikke bruker best tilgjengelig teknologi å legge til havn. På samme måte bør de gamle, sterkt forurensende flyende nektes landingstillatelse på Heathrow og andre flyplasser i verden. Det vil tvinge fram endringer, sa Richard Branson.

Som eier av flyselskapet Virgin investerer han massivt i forskning på biodrivstoff fra alger som erstatning for dagens flybensin. Håpet er å være på utslippsfrie vinger om 4 – 6 år.  

– Vi er enormt stolte over at Branson vleger å bruke sin kapasitet til å rette verdens øyne mot en teknologi Bellona har fått være med å utvikle, og som vi mener er helt avgjørende for å redusere utslippende fra den sterkt forurensende skipssektoren, sa leder i Bellona Frederic Hauge etter møtet.

Ren dame

Viking Lady bruker flytende naturgass (LNG) som hoveddrivstoff. I tillegg er forsyningsskipet verdens første kommersielle skip som har tatt i bruk en brenselscelle. Sammenliknet med konvensjonelt dieseldrevne skip slipper Viking Lady ut 85-90 prosent mindre NOX, tilsvarende årlige utslipp fra 22 000 biler. CO2-utslippene reduseres med 20 prosent. Skipet har ingen utslipp av SOX.

Skipet er et resultat av et samarbeidet mellom Eidesvik og Bellona som startet i 2001. Målet var å bygge verdens første miljøriktige supplyskip. Planene for Viking Lady ble presentert på et arrangement i regi av Bellona og Eidesvik 26. august 2006.

Skipet var fullfinansiert av FellowSHIP, industrigruppen som står bak utviklingen av Viking Lady, seks måneder seinere og ble døpt 28. mars 2009 som verdens første brencelcelle-skip. Viking Lady ble satt i operativ virksomhet i slutte av juli i år. Samtidig la Bellona og Eidesvik en felles plan for å se om det var mulig å presentere skipet som en av 101 lønsinger i København under COP15.

– Vi ønsker å videreutvikle teknologien. Om tre år har vi et skip som kan redusere CO2-utslippene med ytterligere 40 prosent, sa administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling, til en imponert Richard Branson.

Se også TV2s innslag om Bransons skryt.