Nyheter

20 nye havner får landstrøm

Jan Kjetil Paulsen
Jan Kjetil Paulsen
Maya Boutroue Vedeld

Publiseringsdato: 27. juni, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

- Det vil fjerne utslipp i de aktuelle byene og gi mindre støy for ansatte og naboer, sier Jan Kjetil Paulsen i Bellona.

bodytextimage_Trondheim-havn.jpg Trondheim Havn får støtte til å bygge landstrøm på sine Hurtigrutekaier. Photo: Foto: Marius Dalen

I dag varsler Enova at de deler ut 118 nye millioner til landstrøm for skip. 20 prosjekter over hele Norge får tilskudd til utbygging av landstrømanlegg.

– Det er veldig gledelig at så mange havner kaster seg på dette tilbudet fra Enova. Landstrøm vil fjerne store utslipp i de aktuelle byene, i tillegg til å gi mindre støy for de ansatte og naboene til havna, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona.

En rapport fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen viser at landstrøm i de 28 største havnene vil kunne spare Norge for utslipp av 356.000 tonn CO2 i året. I tillegg kommer stor utslipp av NOx og partikler.

– Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. Dette kan fjernes med en strømkabel på kaia og et støpsel ombord, sier Paulsen.

 

Ren strøm i tre Hurtigrute-byer

Enova har gitt støtte til hurtigrutekaiene i Tromsø, Trondheim og Ålesund. Fire av Hurtigrutens skip er allerede bygget om for å ta imot strøm fra land.

– Bergen Havn har gått foran og vist vei. Anlegget i Bergen skal tas i bruk av Hurtigruten allerede tidlig i høst. Nå kommer flere hurtigrutehavner etter. Det er helt nødvendig for at redere som investerer i slike løsninger skal få utbytte av investeringene, sier Paulsen.

Også Hurtigruten er strålende fornøyde med at det blir bevilget penger til landstrømanlegg.

– Det er bra for havnene, bra for Hurtigruten og ikke minst bra for innbyggerne som bor i de levende havnene langs hele kysten, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Vi i Hurtigruten mener at bransjen skal gå foran, og vi skal gjøre vårt i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og luftforurensning. Fire av våre skip er allerede klargjort for landstrøm. Resten av arbeidet blir gjort løpende i planlagte dokkinger fremover. Målet må være at landstrøm er like naturlig som fendere i norske havner, sier Ege.

landstrøm_rapport Credit: Bellona

 

ingressimage_LandstromBredde.jpg Color Line bruker allerede landstrøm når de ligger til kai i Oslo. Photo: Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Cruiseskip neste

Bellona er også glade for at flere havner planlegger kombinasjoner av landstrøm til skip og lading av andre transportmidler.

– Landstrøm vil i mange tilfeller kunne kombineres med lading av både elbiler og fremtidens flåte av både elektriske busser, varebiler og lastebiler. Også stadig flere båter og skip får batteri, sier Paulsen.

Han påpeker at cruiseskipene er det neste store prosjektet for landstrøm.

– Norge har alle muligheter til å gå foran i denne utviklingen og investere i landstrømanlegg i de største havenene. Dette er nødvendig for å kunne stille strenge miljøkrav til cruiseindustrien slik man har gjort i California, Canada og Alaska, sier Paulsen.