Nyheter

Katastrofal oljetransport i Barentsregionen

Oljetankeren Moscow var i formiddag i drift utenfor Nordkapp.
Novorossiysk Shipping Company

Publiseringsdato: 29. august, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

En ny rapport støtter opp om Bellonas bekymring for den stadig økende russiske oljetransporten langs norskekysten. Får ikke Norge raskt på plass skikkelig beredskap vil en miljøkatastrofe forårsaket av denne transporten garantert inntreffe.

Oljevernberedskap:

På oppdrag for Barentssekretariatet i Kirkenes har Svanhovd miljøsenter utarbeidet en rapport om den økende oljetransporten i Barentsregionen. Rapporten viser at denne transporten vil øke langt mer enn antatt, og at den norske beredskapen ikke på noen måte er dimensjonert for å takle dette.

Fordi sikkerheten ved disse oljetransportene er såpass dårlig, vil russisk oljefrakt før eller siden føre til en miljøkatastrofe langs norskekysten om ikke Norge trapper opp beredskapen. Også Sør-Norge kan også bli rammet ettersom Russland trapper opp oljetransporten gjennom Skarerak.

Frakt tilsvarende hele Norges oljeproduksjon
En av grunnene til den økte transporten langs norskekysten er etableringen av en ny oljeledning som planlegges til Murmansk. Beregninger i rapporten viser at i 2010 vil det hver dag gå fem supertankere langs norskekysten til og fra Murmansk. Til sammen vil disse hvert år frakte like mye olje som hele Norges totale årlige oljeproduksjon, anslagsvis 150 millioner tonn olje. Det tilsvarer 820 supertankere i størrelsen 100 000 til 250 000 tonn som årlig passerer rundt kysten av Nord-Norge.

Putin vil skipe fra russiske terminaler
Fra Russisk sider ønsker president Putin at oljen skal skipes fra russiske terminaler. Dette vil føre til etablering av nye terminaler, til tross for at det allerede er ledig kapasitet i finske og baltiske terminaler. Rapporten mener Russland vil prøve å strupe økonomien til de baltiske terminalene ved å gi dem lite eller ingen olje å skipe ut.

Rapporten gir også en detaljert oversikt over utskipingshavner for olje i Nordvest-Russland, oversikt over produksjonsvolum og ulike transportmuligheter fra oljefeltene

Bellona etterlyser tiltak
Rapporten fra Svanhaug miljøsenter fremhever behovet for økt beredskap i form av havgående slepebåter, oljelenser og økt oppmerksomhet, med hensyn på trafikken av oljetankerne, for å unngå en enorm miljøkatastrofe.

Bellona har tidligere krevd en del forebyggende tiltak for å bedre beredskapen slik at den dramatisk økende trafikken av supertankere i Barentshaven ikke ender med en oljeulykke. Disse er sammenfallende med tiltakene som gjelder havgående slepebåt og oljelenser i den nye rapporten. I tillegg fremheves behovet for:

– Utvidet territorialgrense til 12 nautiske mil, med anbefaling for skip med farlig last til å gå ut mot 35 nautiske mil fra kysten.

– Varslingsavtale med Russland slik at norske myndigheter er klar over når slike tankskip kommer.

– Utvikle dagens militære kystradarsystem, og bruke dette til overvåkning av sivil skipstrafikk utenfor Nord-Norge.

– Gjøre en avtale med Russland på at oljetankerne som benyttes i Barentshavet følger EU krav med hensyn på doble skrog, godt navigeringssystem og klasset etter strengeste krav.

Bellona krever at politikerne tar alvoret i situasjonen inn over seg og bevilger tilstrekkelige midler over høstens statsbudsjett, slik at beredskapen kan oppgraderes til et ansvarlig nivå.